Gå direkt till innehåll
POSITIVT TREDJE KVARTAL OCH HISTORISKT HÖGT BOKNINGSLÄGE – HEMESTER-TRENDEN KVARSTÅR

Pressmeddelande -

POSITIVT TREDJE KVARTAL OCH HISTORISKT HÖGT BOKNINGSLÄGE – HEMESTER-TRENDEN KVARSTÅR

Delårsrapport

september 2020-maj 2021

 • Under säsongen har efterfrågan på semester i fjällmiljö ökat i Sverige.
 • I Norge har coronapandemin inneburit stängda nationsgränser under hela säsongen med fortsatt hårda inrese- och karantänsregler på grund av covid-19. Det gör att SkiStar under hela säsongen tappat utländska gäster, vilket i sin tur påverkat resultatet negativt.
 • SkiStar storsatsar på Skandinavien och har ingått avtal om att avyttra sin andel i St. Johann in Tirol.
 • SkiStar fördjupar samarbetet med Peab avseende förvaltning och utveckling av fastigheter i den skandinaviska fjällvärlden i joint venture-bolaget Skiab Invest AB.
 • SkiStar tar över driften av sex hotell och lodger på skandinaviska fjällorter och bildar ett nytt verksamhetsområde.

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade med 443 MSEK, 76 procent, till 1 023 MSEK (580) jämfört med föregående år.
 • Resultat efter skatt för det tredje kvartalet ökade med 49 MSEK, 497 procent, till 39 MSEK (-10) jämfört med föregående år. Resultatet har påverkats negativt av en nedskrivning av tillgångarna med anledning av undertecknat försäljningsavtal avseende dotterbolaget St. Johanner Bergbahnen GmbH om 108 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0:60 SEK (-0:07).

Niomånadersperioden

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden minskade med 127 MSEK, 5 procent, till 2 505 MSEK (2 632) jämfört med föregående år.
 • Resultat efter skatt för niomånadersperioden minskade med 234 MSEK, 60 procent, till 153 MSEK (387) jämfört med föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till 2:17 SEK (4:94), en minskning med 56 procent.

  Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger VD Stefan Sjöstrand:

  Trots rådande omständigheter med fortsatt pågående coronapandemi i Skandinavien så kan vi med vintersäsongen bakom oss presentera ett positivt tredje kvartal för SkiStar. Jag är oerhört stolt över det som vi som bolag levererat under denna säsong: trygghet och säkerhet för våra gäster. Intresset att semestra på våra destinationer med alpin skidåkning som förstahandsval är dessutom fortsatt mycket stort.

  Antalet skiddagar, där en skiddag motsvarar en dags skidåkning med ett SkiPass, uppgick till 4,4 miljoner under säsongen 2020/21. Det är 0,7 miljoner färre skiddagar jämfört med säsongen 2019/20 och beror på frånvaron av utländska gäster i Norge under detta år. Våra gästundersökningar visar dock att hela sju procent av gästerna var nya besökare och skidåkare, vilket bådar gott inför kommande vintersäsonger.

  Tack vare en fortsatt stabil SkiPass-försäljning i Sverige under den gångna vintersäsongen och en positiv logibokning i jämförelse med föregående år, på totalt plus 43 000 objektsnätter i Sverige, kan vi leverera ett positivt resultat före skatt för koncernen på 112 MSEK, vilket är 115 MSEK bättre än föregående år.

  Utmaningarna i Norge kvarstår, med stängda gränser och därmed uteblivna utländska gäster och minskad försäljning som följd, vilket påverkar resultatet negativt. Däremot ser vi en positiv trend inför vintern 2021/22 där våra utländska gäster återkommer starkt med en stor orderingång till alla destinationer. Många gäster bokar generellt tidigt och inför vintern har vi till och med vecka 23 ett bokningsläge på +30 procent.

  För att stärka positionen som den ledande semesterarrangören för Skandinavien har vi beslutat att sälja våra andelar som majoritetsägare i skidanläggningen St. Johann in Tirol i Österrike. Avyttringen är villkorad av myndighetsgodkännande och beräknas slutföras i vårt nästa kvartal. Vi har också offentliggjort att vi avser att fördjupa samarbetet med Peab i Skiab Invest AB, där vi tillsammans ska äga de sex bästa hotellen och lodgerna i Sälen, Trysil och Hemsedal. Transaktionen, som är villkorad av stämmobeslut och finansiering, möjliggör också för SkiStar att få driva samtliga hotell, vilket gör att vi framöver får fördelar och bättre förutsättningar utifrån professionaliserad operativ ledning och kapitalbindning.

  Sommarsemestern är snart här vilket gör att vi i dagarna öppnar upp vår historiska sommarsäsong och SkiStar Sports & Adventures med start i Sälen, Åre och Trysil, med flera nyheter såsom klätterparker, cykelleder, padelbanor och äventyrsgolf samt camps för stora och små. Bokningsläget inför sommaren är bättre än någonsin: +83 procent till och med vecka 23 mätt i antalet objektsnätter förmedlade via SkiStar jämfört med samma period föregående år. Det befäster att hemester-trenden är här för att stanna och att fler och fler vill ha en aktiv semester i den skandinaviska fjällvärlden även sommartid.

  Sist men inte minst har styrelsen antagit vår nya hållbarhetsstrategi med ambitiösa mål inom till exempel klimat/miljö där vi ska minska våra utsläpp med 50 procent till 2030 och samtidigt sätta fler människor i rörelse genom att erbjuda fler aktiviteter på våra destinationer året runt men också i dialog och samspel med våra intres­senter och samarbetspartners. Sammantaget ser jag med tillförsikt fram emot såväl sommar som vinter och att SkiStar nu står rustade för att fortsatt skapa minnesvärda fjällupplevelser för våra gäster året om.

  Stefan Sjöstrand

  Verkställande direktör

  Denna information är sådan som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juni 2021 klockan 07.30 CET.

  Ytterligare information lämnas av:

  Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.

  Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Taggar

  Regioner


  SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 53 %, i Norge 29 % och totalt i Skandinavien 43%. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment; Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering.

  Bilder och filmer i SkiStars pressrum är fria för publicering tillsammans med information om SkiStar och/eller SkiStars destinationer och produkter.

  Presskontakt

  Petra Hallebrant

  Petra Hallebrant

  Presskontakt PR- och kommunikationschef SkiStar AB +46 729 637 332

  SkiStar AB presstjänst

  Presskontakt +46 280 841 60

  Relaterat material

  Minnesvärda fjällupplevelser i Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil, St. Johann & Hammarbybacken

  SkiStar äger och driver Skandinaviens fem största alpina skidanläggningar: Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St Johann in Tirol i Österrike och Hammarbybacken i Stockholm. SkiStars vision är att skapa minnesvärda fjällupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer.

  SkiStars skidorter är perfekta resmål för aktiva livsnjutare. Här kan familjer och vänner avnjuta härliga dagar i skidbackarna. Många har upptäckt glädjen med utförsåkning, men också vilken nytta en semester i skidbacken kan göra för att träna kroppen, ladda batterierna och för umgänget med nära och kära.

  Välkommen till våra skidorter i Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil, St Johann in Tirol samt citybacken Hammarbybacken mitt i Stockholm!