Gå direkt till innehåll
SKISTAR AVSLUTAR VERKSAMHETSÅRET EFTER EN REKORDVINTER I SVERIGE OCH SOMMARSUCCÉ – HISTORISKT HÖGT BOKNINGSLÄGE PÅ +10 PROCENT INFÖR VINTERSÄSONGEN

Pressmeddelande -

SKISTAR AVSLUTAR VERKSAMHETSÅRET EFTER EN REKORDVINTER I SVERIGE OCH SOMMARSUCCÉ – HISTORISKT HÖGT BOKNINGSLÄGE PÅ +10 PROCENT INFÖR VINTERSÄSONGEN

Bokslutskommuniké

September 2020-augusti 2021

 • SkiStar uppdaterade under verksamhetsåret den strategiska planen och ompositioneringen av bolaget från liftbolaget SkiStar vintertid till fjällturismbolaget året runt med fokus på Skandinavien.
 • Under det fjärde kvartalet gjordes en satsning på sommaren med större gästtillströmning som effekt, vilket ledde till att alla intäktstyper ökade i omsättning.
 • SkiStar tog från och med den 1 juli över driften av sex hotell och lodger på de skandinaviska fjällorterna och bildade därmed ett nytt segment: Drift av hotellverksamhet.
 • Resultatet påverkas fortsatt negativt av uteblivna utländska gäster främst i Norge på grund av pandemin och inreseregler.

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 83 MSEK, 51 procent, till 246 MSEK (162) jämfört med föregående år.
 • Resultat efter skatt för det fjärde kvartalet ökade med 180 MSEK, 180 procent, till 80 MSEK (-101) jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet har påverkats positivt med 198 MSEK avseende överlåtelser av hotellfastigheter, byggrätter samt indirekt hälftenägda bolag, samtliga genom bolagsöverlåtelser till det redan etablerade joint venture-bolaget Skiab Invest AB.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,87 SEK (-1,23).

Helåret

 • Nettoomsättningen för helåret minskade med 44 MSEK, 2 procent, till 2 751 MSEK (2 794) jämfört med föregående år.
 • Resultat efter skatt för helåret minskade med 53 MSEK, 19 procent, till 234 MSEK (287) jämfört med föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,04 SEK (3,71), en minskning med 18 procent.
 • Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,50 SEK (0) per aktie, motsvarande totalt 118 MSEK (0).


Helåret

Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger VD Stefan Sjöstrand:

Vi avslutar ett år då vi mitt i en pågående coronapandemi levererar ett positivt resultat och en stark framdrift inom affärsutveckling, förvärv och avyttringar. Samtliga svenska och norska destinationer var öppna under hela vintersäsongen med fler nya gäster som besökt oss. Samtidigt påverkar frånvaron av utländska gäster vårt resultat negativt. Vår nya satsning på sommarhalvåret, SkiStar Sports & Adventures, har bidragit till fler gäster på sommaren.

För att förstärka vår position som den ledande semesterarrangören för Skandinavien genomförde vi under verksamhetsåret två stora strategiska affärer. Den första var försäljningen av våra andelar som majoritetsägare i skidan­läggningen St. Johann in Tirol i Österrike som vi räknar med att kunna avsluta inom kort. Den andra gällde vårt fördjupade samarbete med Peab i Skiab Invest AB, där vi tillsammans äger de sex bästa hotellen och lodgerna i Sälen, Try­sil och Hemsedal. Som en följd av transaktionen driver SkiStar från den 1 juli samtliga hotell i en ny hotelldivision. Genom affären kan vi erbjuda en ännu bättre helhetsupplevelse för våra gäster när de besöker oss. I december 2021 inviger vi vårt senaste tillskott: SkiStar Lodge Hundfjället, en helt ny lodge i Sälenfjällen och en viktig del i utvecklingen av SkiStar Sälen till en internatio­nell fjällresort.

Genom den nya satsningen på sommarsä­songen ökade vi omsättningen under det fjärde kvartalet 2020/21 till 246 MSEK (162). Den starka tillströmningen av gäster leder till att alla intäktstyper ökar i omsättning, dessutom adde­rar vi nya intäkter från vår nya hotellsatsning.

Det är mycket glädjande att vi för helåret 2020/21 redovisar ett positivt resultat efter skatt på 234 MSEK (287), i en bransch präglad av pandemin och restriktioner för resor och samvaro. Frånvaron av utländska gäster i framförallt Norge påverkar resultatet negativt.

Vårt samarbete och dialog med näringen, vården, myndigheterna och våra branschorga­nisationer inför vintersäsongen gjorde att vi var väl förberedda inför ytterligare en coronaanpassad vintersäsong. Vi genomförde samtidigt investeringar inom digitalisering, med in- och utcheckning samt köp av SkiPass, något som våra gäster uppskattar. Jag är väldigt stolt över våra coronasäkrade försiktighetsåtgärder som medförde att närmare 90 procent av gästerna kände sig trygga och säkra hos oss, vilket är ett gott betyg på det hårda arbete som våra medarbetare lagt ner för att skapa minnesvärda fjällupplevelser för våra gäster. Extra glädjande är dessutom att sju procent av gästerna var nya hos SkiStar under vintersäsongen.

Som ett ytterligare led i SkiStars strate­giförflyttning från ett liftbolag vintertid till ett fjällturismbolag året runt lanserade vi till sommaren 2021 SkiStar Sports & Adventures med en mängd aktiviteter såsom trailcykling, klätterparker och liftburen vandring. Intresset att semestra på hemmaplan och att vara aktiv på semestern året runt är fortsatt stort, vilket också visar sig i våra besökssiffror: 30 procent fler besökare som nyttjat liftsystemet och aktiviteterna på fjället under sommaren 2021 jämfört med föregående år. Vi ser också att en av fyra av besökarna inte varit hos oss som­martid tidigare och en av tre inte heller besökt oss på vintern. Det skapar en rad möjligheter för ökad gästtillströmning och intäkter såväl som­mar som vinter.

Vår retail-verksamhet har en fortsatt stark tillväxt framförallt online på skistarshop.com. Den har under verksamhetsåret vuxit med 16 procent. Våra digitala plattformar (skistar.com, skistarshop.com och SkiStar App) hade under året 32 miljoner besök, en uppgång med 14 pro­cent. Antalet medlemmar i MySkiStar landade på 1,3 miljoner (+36 procent).

Inom hållbarhet har vi tagit flera kliv framåt under året med en ny hållbarhetsstrategi med ambitiösa mål där vi ska minska våra utsläpp med 50 procent till 2030 och samtidigt sätta fler människor i rörelse. Det gör vi genom att erbjuda fler aktiviteter på våra destinationer året runt men också i dialog och samspel med våra intressenter och samarbetspartners.

Intresset för alpin fjällturism i Skandinavien är större än någonsin inför vintern då många bokar tidigt och de utländska gästerna, framfö­rallt från Danmark, återkommer tack vare lätt­nader kring reserestriktioner. Det gör att vi inför vintern 2021/22 har ett bokningsläge på plus tio procent, mätt i antalet bokade objektsnätter genom SkiStars logiförmedling, jämfört med samma period föregående år. Blickar vi tillbaka till en jämförelse med vintersäsongen 2018/19 är ökningen ännu större: plus 15 procent, vilket tyder på att återhämtningen går snabbare och hemestertrenden är här för att stanna.

Vi är bättre rustade än någonsin inför kommande verksamhetsår då vi på ett fram­gångsrikt sätt drivit vår verksamhet under två sommarsäsonger och två vintersäsonger under pandemin. Vi är, trots covid-19, trygga med alla våra erfarenheter och den kunskap vi som bolag byggt upp under denna stundtals utmanande period. Vår kärnverksamhet; alpin skidåkning, att vistas utomhus i friska luften och att ha en aktiv semester med familj och vänner står sig stadigt när det blåser, både idag och i framtiden.

Stefan Sjöstrand

Verkställande direktör

Denna information är sådan som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2021 klockan 07.30 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.

Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av skidanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av skidanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med gästerna i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet.

För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

Bilder och filmer i SkiStars pressrum är fria för publicering tillsammans med information om SkiStar och/eller SkiStars destinationer och produkter.

Presskontakt

Petra Hallebrant

Petra Hallebrant

Presskontakt PR- och kommunikationschef SkiStar AB +46 729 637 332

SkiStar AB presstjänst

Presskontakt +46 280 841 60

Relaterat material

Minnesvärda fjällupplevelser i Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil, St. Johann & Hammarbybacken

SkiStar äger och driver Skandinaviens fem största fjällanläggningar: Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St Johann in Tirol i Österrike och Hammarbybacken i Stockholm. SkiStars vision är att skapa minnesvärda fjällupplevelser som den ledande semesterarrangören för Skandinavien.

SkiStars fjälldestinationer är perfekta resmål för aktiva livsnjutare. Här kan familjer och vänner avnjuta härliga dagar i skidbackarna och aktiviteter på fjället sommartid. Många har upptäckt glädjen med utförsåkning, cykling, löpning, klättring och vandring men också vilken nytta en aktiv semester i fjällen kan göra för att träna kroppen, ladda batterierna och för umgänget med nära och kära.

Välkommen till våra destinationer i Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil, St Johann in Tirol samt citybacken Hammarbybacken mitt i Stockholm!