Pressmeddelande -

AutoPlan effektiviserar fordonshanteringen

SKL Kommentus Inköpscentral har tecknat ett nytt ramavtal avseende vagnparksfinansiering via finansiell leasing, vagnparksadminstration och fordonsförsäljning. Avtalet har tecknats med AutoPlan (ML Rental AB) som är en del av Swedbankkoncernen.

Upphandlande myndigheter får nu ett effektivt helhetskoncept för sin fordonshantering. AutoPlan erbjuder ett vagnparksfinansieringssystem där nu alla fordon kan ingå oavsett fordonsleverantör, säger Maria Lilja ansvarig upphandlingskonsult vid SKL Kommentus Inköpscentral.

I en finansiell lease är det leasetagaren som står risken för restvärdet på fordonet. Genom att använda AutoPlans web-auktioner, som riktar sig till hundratals bilförsäljare över landet, uppnås bästa möjliga försäljningsvärde. Försäljningsvärdet på bilen är viktigare än räntemarginalen för att få ner den totala livscykelkostnaden för leasingbilen. Leasetagaren kan välja att köpa en enklare fordonsförsäljningstjänst eller en fordonsförsäljningstjänst där man själv slipper att administrera bilförsäljningen. Med AutoPlan Fullservice bilförsäljning hämtar AutoPlan bilen, rekonditionerar, värderar, fotograferar och lägger ut fordonet på webb-auktion där bilen säljs till bästa marknadspris.  

Avtalet är ytterligare ett i raden av ramavtal som underlättar fordonshanteringen hos kommuner, landsting, regioner och deras bolag.

 

För mer information: Conny Callin, Marknadschef, telefon: 070-536 38 14.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Äldreomsorg

Taggar

  • upphandling
  • samordnad upphandling
  • offentliga inköp
  • offentlig upphandling
  • offentlig sektor
  • lou
  • lagen om offentlig upphandling
  • inköpscentral
  • inköp

SKL Kommentus AB är en koncern med tre dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB, AffärsConcept AB och SKL Kommentus Media AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. SKL Kommentus Media producerar bland annat elektroniska tjänster såsom blanketter och sökbara informationsdatabaser samt tryckta blanketter och böcker.

 

Relaterat material