Pressmeddelande -

Ny bok hjälper lärare att skriva omdömen

Både Skolverket och Skolinspektionen har konstaterat stora brister när det gäller sättet att skriva omdömen på i grundskolan. Många skriftliga omdömen blandar samman elevernas prestationer med deras beteende och attityder till skolan.

Det kan få stora konsekvenser för eleven – bland annat svårigheter att nå upp till utbildningsmålen samt att det kan påverka elevens självbild.

– Eftersom det gick snabbt när reformen infördes har många lärare varken fått fortbildning eller stöd, säger Maria Sundin, ämneslärare i svenska och examinerad språkkonsult.

Hon har nu skrivit en bok, Klarspråk i skriftliga omdömen, som är en konkret handbok i hur man kan göra när man skriver omdömen.

– Viktigast är att utgå från målen i kursplanerna. Tala om hur eleven ligger till i förhållande till målen, och ge konkreta råd om hur eleven kan fortsätta att utvecklas. Undvik att beskriva elevens personliga egenskaper och skriv inga känsliga uppgifter. Formulera omdömet på ett språk som elever och föräldrar förstår, säger Maria Sundin.

Boken har tagits fram i samarbete mellan SKL Kommentus och Lärarnas Riksförbund.

– Den här boken är det första reella stödet för ett likvärdigt arbete för skriftliga omdömen och syftet är att underlätta för lärarna. Jag hoppas att många lärare ska ha nytta av den, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Boken Klarspråk i skriftliga omdömen kan bland annat användas lsom material i en studiecirkel för lärarlaget på skolan.

Läs utdrag ur boken här 

Fakta om författaren: Maria Sundin är ämneslärare i svenska och examinerad språkkonsult. Hon har lång erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan och större organisationer. Bland annat har hon utbildat 900 lärare och skolledare i Botkyrka utanför Stockholm.

För mer information, kontakta: Maria Sundin, författare, 073-949 16 37, maria.sundin@textfixarna.se
Jennie Högström, redaktör, SKL Kommentus, 08-709 59 59, jennie.hogstrom@sklkommentus.se

Läs Skolinspektionens kritik här
Läs Skolverkets kritik här
 

 

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • lärare
  • omdömen
  • betyg
  • skriftliga omdömen
  • grundskola

SKL Kommentus AB ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi samordnar upphandlingar åt främst kommuner, landsting och regioner. Vi arbetar dessutom med informationsspridning genom utgivning av blanketter, böcker samt elektroniska produkter. SKL Kommentus AB äger också AffärsConcept som arbetar med affärsstöd vid inköp inom offentlig sektor. Koncernen omsatte 512 miljoner kronor 2009 och har cirka 60 anställda.