Pressmeddelande -

NY FÄRDPLAN FÖR STYRELSEARBETET I OFFENTLIGA FÖRETAG

Anitra Steen och Meg Tivéus, båda med djup erfarenhet av styrelsearbete i offentliga företag, och några av Sveriges ledande experter i bolagsstyrning diskuterar styrelsekompetens, ansvarsfrågor och effektivitet i offentliga bolag den 6 juli i Almedalen. Samtalet är en försmak på det arbete som presenteras i en helt ny bok om styrelsearbete som ges ut i höst.

Landets 2 200 offentligt ägda bolag omsätter 500 miljarder kronor och svarar för viktiga funktioner inom välfärden. Självklart har dess ägare, landets 9,3 miljoner medborgare, rätt att förvänta sig att de styrs professionellt. I en tuffare omvärld ställs det nya krav på dessa bolag i kampen om resurser, talang samtidigt som de skall vara föredömen ifråga om öppenhet och hållbarhet.

– Fallgroparna för styrelser är många och erfarenheterna visar att offentliga företag brottas med stora utmaningar. De offentliga bolagen är alldeles för viktiga för att inte styras professionellt. I vårt arbete ser vi tydliga tecken på att styrelsearbetet inte har hängt med i utvecklingen. Istället för med medborgarnas bästa för ögonen, sker arbetet inte sällan med särintressen som förtecken, säger Lars-Henrik Andersson, Advokatfirman Lindahl.

– Det har skett stora framsteg och styrelsearbetet är mera uppmärksammat idag. Även i den offentliga sektorn. Samtidigt finns stort utrymme för förbättring. Ledamöternas profiler motsvaras inte av företagens behov, ägarrollen blir otydlig, de långsiktiga framtidsfrågorna kommer på undantag och styrelsen förmår inte utveckla ledningen, säger Satish Sen, Kaleidoscope.

6 juli i Almedalen fördjupas diskussionen när styrelseproffsen Anitra Steen och Meg Tivéus talar med experterna Christer Ridström (Styrelseakademien), Lars-Henrik Andersson (Advokatfirman Lindahl) och Satish Sen (Kaleidoscope).

Mötet sker den 6 juli kl 10:00-11:30 i Strand Hotel, Strandgatan 34, lokal Furilden. Frukost serveras.

Lars-Henrik Andersson och Satish Sen är tillsammans med Stina Hubendick (Sann & Partners) och Roland Dansell (Grant Thornton) medförfattare till en bok om styrelsearbete i offentliga företag som ges ut av SKL Kommentus Media i höst, men redan nu kommer ett antal slutsatser dras och delar av undersökningar presenteras.

 

För mer information om seminariet kontakta:

Johan Axell, VD SKL Kommentus Media,  076-762 77 08

För att ta del av ett särtryck ur den kommande boken ” Bättre styrelsearbete - i offentligt ägda bolag” besök sklkommentus.se 

Om SKL Kommentus Media AB

SKL Kommentus Media är ett företag inom Sveriges Kommuner och Landsting, som levererar tjänster för att effektivisera offentlig verksamhet i form av tryckta och digitala informationsprodukter. 1:a januari 2011 blev SKL Kommentus Media dotterbolag till SKL Kommentus. Företaget har varit verksamt sedan år 1927.

Ämnen

  • Äldreomsorg

Kategorier

  • almedalsveckan
  • almedalen
  • styrelseordförende
  • offentliga sektorn
  • offentliga organisationer
  • styrelsearbete
  • styrelse

SKL Kommentus AB är en koncern med tre dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB, AffärsConcept AB och SKL Kommentus Media AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. SKL Kommentus Media producerar bland annat elektroniska tjänster såsom blanketter och sökbara informationsdatabaser samt tryckta blanketter och böcker.