Pressmeddelande -

Rätt att förkasta onormalt lågt anbud

SKL Kommentus gjorde rätt när företaget förkastade ett anbud från en leverantör där det offererade priset gällande möbel- och kontorsflyttning var onormalt lågt.

Förvaltningsrätten i Stockholm (tidigare länsrätten) har i en tidigare dom kommit fram till att SKL Kommentus gjorde rätt när anbudet förkastades och nu har både Kammarrätten och Regeringsrätten nekat leverantören prövningstillstånd.

Domen är principiellt intressant eftersom den visar att man kan använda sig av 12 kap 3 § i lagen om offentlig upphandling som ger möjlighet att förkasta orimligt låga anbud.

– Det är dock mycket viktigt att man följer paragrafen och ger anbudsgivaren möjlighet att förklara sitt anbud vid minst två tillfällen, säger Maria Krantz, upphandlingskonsult och jurist på SKL Kommentus.

Den aktuella leverantören lämnade ett anbud på noll kronor på prislistans fasta del­. SKL Kommentus menar att anbudet kunde resultera i att de upphandlande myndigheter vid samtliga tillfällen skulle välja att avropa fast pris istället för per timme, eftersom myndigheten då inte behöver betala för flyttuppdraget. Det skulle också med stor sannolikhet resultera i att bolaget hade tvingats tacka nej till i stort sett samtliga flyttuppdrag.

 

Ämnen

  • Juridik, rättsväsendefrågor

Kategorier

  • offentlig upphandling
  • lagen om offentlig upphandling
  • lou
  • samordnad upphandling
  • leverantör
  • upphandlande myndighet
  • förkasta anbud

SKL Kommentus AB ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi samordnar upphandlingar åt främst kommuner, landsting och regioner. Vi arbetar dessutom med informationsspridning genom utgivning av blanketter, böcker samt elektroniska produkter. SKL Kommentus AB äger också AffärsConcept som arbetar med affärsstöd vid inköp inom offentlig sektor. Koncernen omsatte 512 miljoner kronor 2009 och har cirka 60 anställda.