Pressmeddelande -

Rätt person till rätt lön

Att hitta rätt person till rätt plats kan vara både svårt och tidskrävande. Målet med SKIs ramavtal, Bemanningstjänster 2012, är att erbjuda upphandlande myndigheter ett stort och relevant urval av yrkeskategorier för bemanning.

- Genom förnyad konkurrensutsättning garanterar vi rätt kompetens till rätt kostnad. I ramavtalsvillkoren har vi också tagit hänsyn till att de personer som hyrs in ska kunna få samma lönevillkor som den egna personalen, ett villkor som inte alltid uppfylls inom bemanningsbranschen i dagsläget,säger Conny Callin, marknadschef på SKI.

De leverantörer som valts har omfattande beredskap för att snabbt kunna hitta rätt person för uppdraget. Ramavtalet omfattar 15 olika yrkeskategorier inom administration, ekonomi, personal och fastighet.

- Genom en nationell upphandling av bemanningstjänster ges upphandlande myndigheter ett stöd i att inte bara hitta rätt person till rätt plats på kortare sikt. Vi vill även med den här upphandlingen hjälpa till att säkra upp framtidens rekryteringsbehov, säger Peter Svensson, ansvarig upphandlingskonsult på SKI.

Särskilt med tanke på att landets kommuner, landsting och regioner står inför en situation där efterfrågan på personal kommer att växa sig allt större, främst med anledning av större pensionsavgångar de närmaste tio åren. Ett bemanningsuppdrag kan vara startskottet till en fast tjänst inom offentlig sektor.

Valda leverantörer är (utan inbördes rangordning):

- Bemannia AB
- Manpower AB
- PEMA People AB
- Proffice AB
- Studentconsulting Sweden AB
- Uniflex Sverige AB

Ramavtalet omfattar 462 upphandlande myndigheter med en uppskattad avropsvolym till ett värde av ca 231 miljoner SEK/år.

För mer information, kontakta:
Conny Callin, marknadschef SKI, telefon 070-536 38 14
Peter Svensson, upphandlingskonsult, telefon 08-709 59 46

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Äldreomsorg

Kategorier

  • inköp
  • inköpscentral
  • lagen om offentlig upphandling
  • lou
  • offentlig sektor
  • offentlig upphandling
  • offentliga inköp
  • samordnad upphandling
  • upphandling

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.