Pressmeddelande -

Samarbetsavtal mellan SKL Kommentus och Komlitt förlag

SKL Kommentus har tecknat ett samarbetsavtal med Komlitt förlag. Avtalet innebär att Komlitt hjälper till med att marknadsföra och producera de böcker som SKL Kommentus fortsättningsvis avser att ge ut. Övriga titlar övertar Komlitt det totala ansvaret för.

– Samarbetet innebär att vi försäkrar oss om en god och väl avvägd produktions- och förlagskapacitet för SKL Kommentus boktitlar, säger Thomas Idermark, VD SKL Kommentus.

Komlitt, vars huvudsakliga utgivning är inriktad på offentlig verksamhet, hette tidigare Kommunlitteratur. Förlaget har funnits sedan 1997.

– Komlitt kommer inte bara att producera utan även marknadsföra de böcker som i framtiden förläggs av oss. Övriga titlar kommer Komlitt att utveckla tillsammans med författarna, alternativt avveckla, säger Thomas Idermark.

Böckerna kommer i fortsättningen att säljas både genom SKL Kommentus och Komlitts kanaler.

SKL Kommentus kan genom samarbetet koncentrera sin övriga verksamhet mot upphandlingsservice och samtidigt säkra en bra hantering av sina bestsellers.

Ansvarig för samarbetet och affärsområdet blir Nina Sjödin tillika koncernens ekonomichef.

För ytterligare information, kontakta Nina Sjödin på SKL Kommentus, tfn: 08-709 5947, e-post: nina.sjodin@sklkommentus.se eller Linnéa Vikbrant, VD Komlitt, tfn: 042-33 05 80, e-post: linnea.vikbrant@komlitt.se.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Äldreomsorg

Kategorier

  • böcker
  • bokutgivning
  • kommentus
  • komlitt
  • linnéa vikbrant
  • nina sjödin
  • förlag
  • offentlig sektor

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.