Pressmeddelande -

SKL Kommentus Inköpscentral vann upphandling om Vägmärken

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har vunnit överprövningen i upphandlingen Vägmärken 2012. Förvaltningsrätten ansåg att SKI gjorde rätt när man förkastade anbudet från den klagande leverantören p.g.a. att denne inte uppfyllde ska-kraven. Rätten ansåg vidare att förfrågningsunderlaget var tydligt utformat och att de uppställda ska-kraven inte stred mot proportionalitetsprincipen på det sätt som leverantören hävdat.

Värdet på ramavtalet beräknas till ca 6 000 000 kr per år och det är glädjande att SKI snart kan erbjuda kommuner, landsting och regioner ramavtal inom ett helt nytt ramavtalsområde, säger Pia Nylöf, Chefsjurist på SKI.

För mer information: Pia Nylöf, Chefsjurist, 070-771 21 89 eller Fredrik Björnström, Upphandlingskonsult, 070-386 59 44.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Äldreomsorg

Taggar

  • upphandling
  • samordnad upphandling
  • offentliga inköp
  • offentlig upphandling
  • offentlig sektor
  • lou
  • lagen om offentlig upphandling
  • inköpscentral
  • inköp

SKL Kommentus AB är en koncern med tre dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB, AffärsConcept AB och SKL Kommentus Media AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. SKL Kommentus Media producerar bland annat elektroniska tjänster såsom blanketter och sökbara informationsdatabaser samt tryckta blanketter och böcker.

 

Relaterat material