Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Info angående den senaste tidens strömavbrott

Vi förstår att det finns frågor kring de avbrott som inträffat. Skövde Energi har kontinuerligt informerat på hemsidan om vad som orsakat störningarna. Här samlar vi den informationen och berättar om vårt underhållsarbete.

Elavbrotten som varit under året beror på olika saker och har ingen koppling till varandra. Avbrottet i mars berodde på en kortslutning i en gammal kabelskarv. Denna felaktiga kabel byts nu ut under 2020 och det är en del av en större investering då en högspänningskabel byts ut. Avbrottet i augusti orsakades av åska som bröt leveransen på överliggande regionnät (Vattenfall) och är inget Skövde Energi råder över. Störningen i början av oktober orsakades av ett kabelfel vid en omkoppling i samband med ett underhållsarbete (nätstationsbyte). Det senaste avbrottet inträffade när vår externa entreprenör arbetade med att byta skyddsutrustning på centrala fördelningsstationen. I samband med arbetet utlöstes en skyddsfunktion felaktigt. Under den här typen av underhållsarbete ökar risken något för avbrott och vi blir extra sårbara. Arbetet på centrala fördelningsstationen är nu färdigställt.

Skövde Energi arbetar ständigt med kontinuerliga investeringar i elnätet såsom kabel-förstärkningar och ställverksbyten, allt för att elnätet ska vara så stabilt och säkert som möjligt. Vi har en mycket hög leveranssäkerhet på elnätet. När vi tittar på tillgängligheten i elnätet som mäts i ASAI (average system availability index) har vi följande värden för de senaste två åren:

2017 - 0,999979 ASAI

2018 - 0,999973 ASAI

Dessutom är den allra största delen av vårt elnät nedgrävt vilket också gör det mer motståndskraftigt mot skador och avbrott jämfört med luftledningar. Trots att vi arbetar med ständiga förbättringar och investeringar i elnätet kan det inträffa sådant som orsakar avbrott. Vårt fokus är då att arbeta så snabbt och effektivt som möjligt för att avhjälpa felet och minimera avbrottstiden. Vi beklagar naturligtvis att våra kunder drabbats av elavbrott och vi har största förståelse för att det kan skapa problem. Vi gör allt vi kan för att vårt nät ska vara så stabilt som möjligt men ibland uppstår händelser vi inte kan förutse.

Skövde Energi har en väl fungerande underhållsplan som följs och som fungerar bra. Vi ser inget att anmärka på där. Vi återinvesterar kontinuerligt i elnätet och har under de senaste åren genomfört ett omfattande byte av utrustning i våra fördelningsstationer.

Vi vill vara tydliga med att vi inte själva råder över samtliga avbrott. Ett orsakades av åska och ett av extern entreprenör. Vi kan också tillägga att strömavbrottet i söndags 3/11 på Arenan inte orsakades av oss utan av fel på en brytare i kundens anläggning.

Ämnen


Skövde Energi bildades den 1 januari 2019 genom att Skövde Värmeverk och SkövdeNät gick samman till ett gemensamt energibolag. Vi är ett kommunalt bolag och ägs till 100% av Skövde Stadshus AB.

Vårt uppdrag är att ansvara för nätdistributionen inom Skövde tätort, Hentorp och Ryd och vi producerar miljövänlig el och fjärrvärme i Skövde kommun.

Kontakter

Sammy Tanhua

Sammy Tanhua

Presskontakt vd 0500-49 95 34
Åsa Holmqvist Ekman

Åsa Holmqvist Ekman

Presskontakt Kommunikationschef 0500-49 95 44

Vi levererar trygga och långsiktigt hållbara energilösningar. Så du kan vara med och skapa en grön framtid

Skövde Energi är ett kommunalt ägt energibolag. Vår affärsidé bygger på att vi ska leverera trygga och långsiktigt hållbara energilösningar som gynnar människa, samhälle och miljö. Vår vision är att vi ska vara motorn för den cirkulära samhällsutvecklingen i Skövde. För en grön framtid!

Skövde Energi AB
Energivägen 1
541 36 SKÖVDE