Gå direkt till innehåll
Skövde Energi inför effekttaxa och justerar priset för elnät och fjärrvärme

Pressmeddelande -

Skövde Energi inför effekttaxa och justerar priset för elnät och fjärrvärme

Fortsatt bland de lägsta energipriserna i landet

Risk för effektbrist och ökat investeringsbehov samtidigt som kostnaderna för bränsle ökat och kostnadsdrivande lagkrav införts, är främsta skälen till att Skövde Energi förändrar och justerar elnäts- och fjärrvärmetaxorna. - Det är mycket som händer samtidigt i hela branschen och det påverkar oss i Skövde, säger vd Sammy Tanhua.

Kommunägda Skövde Energi AB flaggar nu för förändrade taxor för såväl elnät som fjärrvärme samtidigt som en prisjustering görs, detta efter ett styrelsebeslut.

Styrelsen för Skövde Energi AB har följande huvudsakliga skäl för sitt beslut:

  • Förbereda för stadens tillväxt, flera tillväxtprojekt
  • Förbereda staden för en ökande elektrifiering
  • Minska risken för effektbrist
  • Bränslekostnader, punktskatter och ökade kostnader för överliggande nät
  • Lagkrav avseende miljö och säkerhet (bl.a. totalförsvar) som är kostnadsdrivande

Vi gör två saker samtidigt, säger Sammy Tanhua som är vd för bolaget. Dels inför vi nya mer kostnadsriktiga taxemodeller som speglar bolagets kostnadsstruktur och dels gör vi en prisjustering. Men det är viktigt att komma ihåg att vi även efter prisjusteringen kommer att ha bland de lägsta priserna i landet.

- Skövde Energi kommer fortsatt ha det lägsta priset av elnäten inom Skövde kommuns gränser, där det finns både privata och statliga aktörer, säger bolagets styrelseordförande Magnus Hammar.

De nya taxorna införs för att möta utvecklingen av en ökad efterfrågan på elektricitet till exempel elektrifiering av fordon, industri och datacenter, vilket ställer högre krav på elnätet.

- Vi på Skövde Energi ansvarar för att våra kunder alltid ska ha tillgång till el. För att klara det måste vi dimensionera vårt elnät efter kundernas största möjliga elbehov, vilket innebär att vi måste göra investeringar i elnätet. Vi arbetar med stort fokus på att hålla nere de så kallade effekttopparna som framförallt inträffar under kalla vinterdagar och vid särskilda tider på dygnet, säger Tanhua.

- Fjärrvärmen är helt avgörande för att vi ska kunna försörja Skövde med energi, det behövs både el och fjärrvärme. För att uppmuntra våra kunder att jämna ut sina effekttoppar på både fjärrvärme och el, måste vi ha taxor som är uppbyggda för det, avslutar Hammar.

Fakta om de förändrade taxorna

Från den 1 januari 2020 justeras fjärrvärmens energipris till 580 kronor/MWh inkl moms
och elnätspriset höjs med 10%.

I augusti nästa år införs en ny taxemodell för fjärrvärme (villakunder berörs inte).
En liknande modell kommer att införas för elnätet.

Mer information om taxemodellen för fjärrvärme hittar du här.
Där finns också exempel på vad prisjusteringen innebär för olika typer av fjärrvärmeförbrukning.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Skövde Energi bildades den 1 januari 2019 genom att Skövde Värmeverk och SkövdeNät gick samman till ett gemensamt energibolag. Vi är ett kommunalt bolag och ägs till 100% av Skövde Stadshus AB.

Vårt uppdrag är att ansvara för nätdistributionen inom Skövde tätort, Hentorp och Ryd och vi producerar miljövänlig el och fjärrvärme i Skövde kommun.

Presskontakt

Sammy Tanhua

Sammy Tanhua

Presskontakt vd 0500-49 95 34
Åsa Holmqvist Ekman

Åsa Holmqvist Ekman

Presskontakt Kommunikationschef 0500-49 95 44

Relaterat material