Pressmeddelande -

Hybridasp är något att räkna med

25 meter höga med en medeldiameter på 30 centimeter. Så kan dina hybridaspar se ut efter 25 år om du sköter skogen väl. På Kunskap Direkt kan du nu räkna på hur lönsamt det är att odla dessa snabbväxare.

- Tillväxten är imponerande. På goda marker kan den bli runt 20 skogskubikmeter per hektar och år. Ibland ännu högre, säger Lars Rytter, Skogforsk.

För att få hybridaspbeståndet att växa riktigt bra är det viktigt att det sköts väl. På Kunskap Direkt finns ett nytt webbverktyg som kan vara till hjälp.
- Med det kan du räkna på hur tillväxt och ekonomi påverkas av till exempel föryngringsmetod och antal gallringar. På så sätt kan du hitta de mest lönsamma skötselmetoderna för just ditt bestånd, säger Lars Rytter.

Hybridaspen är en korsning mellan svensk och nordamerikansk asp. Den passar att odla på nedlagda jordbruksmarker och andra bördiga marker.
- Första gången man anlägger ett hybridaspbestånd kostar det en del. Men den andra generationen blir istället nästan gratis, eftersom rotskotten då kan utnyttjas, säger Lars Rytter.

På Skogskonferensen vid SLU i Alnarp den 25 november berättar Lars Rytter mer om hybridaspen.

Fakta Kunskap Direkt

  • Kunskap Direkt är ett kostnadsfritt rådgivningsverktyg om skogsskötsel på internet, som utvecklats av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen.
  • Du hittar verktyget på www.kunskapdirekt.se under fliken verktyg.

Kontakt

Lars Rytter, Skogforsk. Tel: 0418-47 13 04, 070-560 04 05
Anna Franck, pressansvarig Skogforsk. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88


* Du hittar alltid våra pressmeddelanden på www.skogforsk.se/press

Ämnen

  • Skogsbruk, skogsvård

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Skogforsk utvecklar kunskaper, tjänster och produkter som ökar hållbarheten i brukandet av skogen, till nytta för samhället.

Kontakter

Lars Rytter

Forskare Lövskog och plantor 0418-47 13 04