Pressmeddelande -

Krossa stubbarna på avlägget

Stubbskörden ökar i Sverige. Men stubbar är skrymmande och dyra att transportera, eftersom lastbilarnas lastkapacitet utnyttjas dåligt. Problemet minskar om stubbarna grovkrossas på avlägget, menar Skogforsk.

− Att sönderdela stubbarna tidigt i kedjan är ett intressant sätt att få bättre lönsamhet, säger Henrik von Hofsten, Skogforsk.

Skogforsk har studerat ett system som förkrossar stubbarna redan på avlägget. Systemet provkörs av företaget TL-GROT AB och består av en kross som matas med en grävmaskin. När stubbarna grovkrossats transporteras de på ett gummiband upp i en trumsikt. Där sorteras jord och stenar bort. Flisen läggs i en hög på marken som sedan kan transporteras med en vanlig flisbil.
− Transportkostnaden blir lägre än för dagens traditionella system där man kör stubbdelarna som de är till krossverket. Det beror främst på att man kan lasta mer på varje bil, säger han.

Svagheten är att antalet operationer i kedjan ökar. Fler maskiner ska ut på skogsvägnätet med allt vad det innebär av logistiska utmaningar.
− Men det får man väga mot fördelar i form av sänkta transportkostnader och energibesparingar. Dessutom blir flisen sållad redan i skogen, vilket mer än halverar askhalterna och gör att du slipper köra bort föroreningar, säger Henrik von Hofsten.

Läs mer i Resultat nr 2, 2010 som finns att beställa på www.skogforsk.se/butiken.


Kontakt

Henrik von Hofsten, Skogforsk. Tel: 018-18 85 74, 070-620 70 36
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

* Du hittar alltid våra pressmeddelanden på www.skogforsk.se/press

Ämnen

  • Skogsbruk

Kategorier

  • stubbar
  • skogsbruk
  • avlägg

Kontakter

Mats Ostelius

Presskontakt Skogforsk +46-70-567 76 25