Pressmeddelande -

Skogbruket kan minimera terrängtransporterna

Skogforsk har utvecklat ett program för att minimera skogsbrukets terrängtransporter. Verktyget optimerar terrängtransportsarbetet, presenterar de kortaste, effektivaste vägarna för skogsmaskinföraren och visar i detalj hur virkessortimenten som avverkats ska lastas och transporteras.

Nya förare får hjälp att planera sitt arbete, men även erfarna förare kommer att ha nytta av systemet, tror Skogforsks Karin Westlund som leder studien:

- Det sänker bränsleförbrukningen och kvaliteten på arbetet blir bättre med en transportplan där virkesvolymerna syns i kartan på maskindatorn, säger hon. Risken minskar till exempel att man glömmer virke i skogen.

Studien visar att det finns stora potentialer att minska körsträckorna i terrängtransportarbetet.

- Det verkar röra sig om åtskilliga procent, säger Petrus Jönsson som arbetat med analyserna i projektet. Men vi behöver göra fler fältstudier under olika förhållanden för att kvantifiera resultaten.

Alla indata som behövs till optimeringsmodellen kommer från avverkningsmaskinernas produktionsfiler. Ett problem är GPS-koordinaternas bristande noggrannhet och det är osäkert om avståndsberäkningarna från kartunderlag i 2D är tillräckligt bra för att man ska kunna basera optimeringarna på dem.

 Kontakt:

Karin Westlund, Skogforsk: 018-18 85 30, karin.westlund@skogforsk.se

Petrus Jönsson, Skogforsk: 018-18 85 73, petrus.jonsson@skogforsk.se

Erik Viklund, informationschef: 018-18 85 40, erik.viklund@skogforsk.se

Ämnen

  • Skogsbruk

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Skogforsk utvecklar kunskaper, tjänster och produkter som ökar hållbarheten i brukandet av skogen, till nytta för samhället.

Presskontakt

Mats Ostelius

Presskontakt Skogforsk +46-70-567 76 25