Pressmeddelande -

Skogforskmedarbetare uppmärksammas för sina insatser

Hagos Lundström och Bengt Andersson Gull mottog vid KSLA:s högtidssammankomst den 28 januari priser för sina insatser för att utveckla svenskt skogsbruk. Priserna delades ut av kronprinsessan Victoria.

Bengt Andersson Gull har fram till årsskiftet då han gick i pension forskat inom skogsträdsförädling på Skogforsk. Bengt har aktivt bidragit till utformningen av det nuvarande svenska skogsträdsförädlingsprogrammet och har bland annat ansvarat för skogsträdsförädlingen i norra Sverige. Han tilldelades Nilsson-Ehle-medaljen för sina insatser, som går till personer som gjort stora insatser inom ”genetiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk”. I motiveringen går bland annat läsa:

Bengt Andersson Gull tilldelas medaljen för att han, genom sitt stora engagemang inom den operativa skogsträdsförädlingen med därtill knuten forskning och utveckling, starkt har bidragit till att säkerställa tillgången till odlingsmaterial för framtida hållbara skogar i Sverige. Här inryms förutom hög tillväxt och god kvalitet även resistens mot skadegörare och anpassning till förändringar i klimatet.

Bengt Andersson Gull har varit en nyckelperson bakom Sveriges framgångsrika skogsträdsförädling under de senaste fyra decennierna, till stort gagn för skogsnäringen och samhället i övrigt.

– Det är fantastiskt trevligt att bli uppmärksammad för sitt jobb. Men skogsträdsförädling är en laginsats och vi hade aldrig kunnat nå de resultat som vi faktiskt gjort utan ett helt lag av kompetenta medarbetare, säger Bengt Andersson Gull.

Hagos Lundström, försökstekniker på Skogforsk, tilldelades priset ”Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst”. Utdrag ur motiveringen:

Hagos Lundström har, i rollen som försökstekniker på Institutet för skogsförbättring och senare Skogforsk, under tre decennier gjort synnerligen värdefulla insatser för genomförandet av fältförsök. Dessa har omfattat skogsproduktion, tekniker och metoder för drivning och senare även vidare-transport. Hans arbetssätt kännetecknas av flexibilitet, förmåga att se möjligheter och att snabbt hitta praktiska, tekniska/ekonomiska lösningar på olika frågeställningar och problem.

Hagos Lundströms ambitiösa, kvalitetsmedvetna och osjälviska arbete har också kommit att bli en kritisk framgångsfaktor för många forskande kollegor.

– Det är hedrande och verkligen roligt att få en sån utmärkelse. Jag skulle vilja dela den, dels med min familj, och dels med alla de maskinförare och andra genom åren som stått ut med att ha mig flåsande i nacken då jag klockat, mätt och studerat deras jobb, säger Hagos Lundström.

Skogforsks tillträdande hållbarhets- och kommunikationschef Caroline Rothpfeffer valdes också nyligen in som ledamot i KSLA:s Skogsavdelning. Avdelningen arbetar under 2017-2020 med ett särskilt fokus på bland annat hållbarhet, klimat och koldioxidutsläpp.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Skogs- och jordbruksvetenskap

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Skogforsk utvecklar kunskaper, tjänster och produkter som ökar hållbarheten i brukandet av skogen, till nytta för samhället.

Presskontakt

Bengt Andersson Gull

Professor Skogsträdsförädling 070 - 645 52 57

Hagos Lundström

Försökstekniker 018-18 85 53