Skip to main content

Torr sommar gav tillväxtstörningar på tall

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2019 08:00 CEST

Tall med flera toppskott. Foto: Karl-Anders Högberg, Skogforsk

Höstens inventeringar av tallföryngringar i sydöstra Sverige visade att tillväxtstörningar ökat sedan föregående vår. Fortfarande är orsaken okänd och arbetet fortsätter nu med experiment i fält.

I ett projekt lett av Skogforsk och med deltagare från Södra, Sveaskog och Skogsstyrelsen har tallföryngringar inventerats under våren och hösten 2018. Av de plantor som inventerades under hösten hade 16,8 procent dubbla eller flera toppskott, en klart högre frekvens än vårinventeringens 4,1 procent. Även förekomst av proleptiska skott, det vill säga skott som skjuter under sensommar och höst, och antalet knoppar i översta knoppkransen var högre i höstinventeringen. I höstinventeringen ingick fyra sådda objekt, dessa visade sig också ha störningar men i mindre omfattning än planteringar.

– Den högre frekvensen tillväxtstörningar som konstaterades i höstinventeringen är oroande. Osäkerheten kring vad som ligger bakom problemen kvarstår. Den extrema sommaren 2018 kan ha spelat en roll, men på vilket sätt är oklart, säger Karl-Anders Högberg, ansvarig forskare på Skogforsk.

Sökandet efter orsaken till problemen fortsätter och det planeras nu för experiment i fält under 2019. Dessutom kommer inventeringar att göras under våren 2019, dels återinventering av resterande objekt från våren 2018, dels objekt som ligger längre västerut i Götaland.

Läs mer i Kunskapsbanken på skogforsk.se

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Skogforsk utvecklar kunskaper, tjänster och produkter som ökar hållbarheten i brukandet av skogen, till nytta för samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.