Pressmeddelande -

Skogstjanster.se - en ny onlinetjänst för skogsägare som söker tjänster till sin skog.

Esea Webbproduktioner med fokus på att konsultera i och leverera onlinetjänster för den gröna näringen lanserar idag skogstjanster.se. Anledningen är främst att behovet upptäcktes i och med att skogstjänster lades ut som virkesposter på virkeshandel.se, en av företagets andra onlinetjänster där skogsägare kan annonsera ut sina virkesposter.


Kostnadsfritt kan skogsentreprenörer och skogsbolag lägga ut valfritt antal annonser i förbestämda
kategorier för skogstjänster. Tanken är sedan att Sveriges skogsägare ska nyttja tjänsten för att finna ett större utbud av skogstjänster inom sitt område på ett enkelt sätt.
Skogstjanster är skapad av och för skogsmänniskor och är en renodlad skogssajt. Förhoppningen är att råda bot på dilemmat en del skogsägare verkar ha idag “Den gamla vanliga kanalen eller inget alls på grund av dåliga sökresultat” när skogstjänster söks.

Användare av sajten kan enkelt hitta alla och/eller unika skogstjänster inom sitt område genom att företagen som visar sina skogstjänster på sajten noggrant fyller i sitt geografiska verksamhetsområde.

Skogstjanster.se kommer drivas med intäkter från fristående annonser sk bannerannonsering,
genom detta är idag all medverkan för besökaren och skogsföretagen kostnadsfri.
Skogstjanster.se öppnar upp för alla företag, stora som små, att lägga in skogstjänster på sajten.
Kategorisering är satt efter önskemål från skogsföretag och skogsägare och är därigenom skapad
med fokus på utförandet i skogstjänsten, ex; Avverkning, Gallring, Rotpoststämpling, Plantering,
Markberedning, Skoglig rådgivning, Röjning, Virkesköpare, Virkestransporter, Skogstjänster
köpes osv.

Ämnen

 • Skogsbruk, skogsvård

Kategorier

 • avverkning
 • gallring
 • massaved
 • skog
 • skogsbruk
 • skogsägare
 • slutavverkning
 • timmer
 • virkeshandel
 • virkesköpare
 • virkesmarknad
 • virkespriser

Esea Webbproduktioner med säte i Säffle i södra Värmland har som största fokusområde att leverera konsulttjänster och egna tjänster online på webben inom den gröna näringen och skogsbruket.
Sedan fem år tillbaka driver Esea Skandinaviens största community för skogsmaskiner och skogsbruk - skogsforum.se. Lanseringen av skogstjanster.se är ytterligare ett steg mot att skapa en heltäckande plattform på webben för skogsägare, skogsentreprenörer och människor med skogsbruksintresse.