Pressmeddelande -

Vikande skotarmarknad i Sverige 2018

Trots ett starkt år i skogen där skogsindustrin går på högvarv och avverkningarna ligger på höga nivåer minskar antalet nya skotare som registrerats under 2018 i Sverige. Det gäller skotare med lastvikter över åtta ton vilket omfattar de flesta skogsmaskiner som säljs i Sverige. Under 2018 har endast 274 skotare registrerats vilket är 17% färre än året innan. Det gör fjolåret till ett bottenår för skotarförsäljning i Sverige under 2000-talet. Samtidigt har en ny tillverkare registrerat sina första skotare i Sverige, finska Sampo-Rosenlew. Kampen om marknadsandelarna hårdnar.

Skogsforum.se som sammanställt uppgifterna gör dock inte tolkningen att luften har gått ur den svenska skogsmaskinmarknaden utan anser att minskningen beror på att tillverkarna har leveransproblem.

Ökad efterfrågan ger maskinbrist

- Den nordiska typen av skogsmaskiner, s k CTL-maskiner (skotare och skördare) vinner marknadsandelar i hela Världen, säger Torbjörn Johnsen på Skogsforum. Ryssland gick i fjol om Sverige som den enskilt största marknaden för CTL-maskiner. Den totala världsmarknaden har på relativt kort tid gått från 3000 nya maskiner per år till 4000. De flesta tillverkade i Finland eller Sverige.

De nordiska skogsmaskintillverkarna använder maskinkomponenter som också används inom bygg- och anläggningsmaskiner. Alla dessa maskinsegment har haft stor efterfrågan och hög tillverkningstakt under senare år vilket får till följd att tillgången på vissa kritiska transmissions- och hydraulikkomponenter blir begränsade.

- I Sverige får skogsentreprenörer som vill byta till en ny maskin vänta i sex till åtta månader idag. För vissa modeller ännu längre, säger Torbjörn. Det innebär att registreringsstatistiken för 2018 mer speglar de olika tillverkarnas förmåga att leverera och hur de prioriterat den svenska marknaden än vad kunderna egentligen efterfrågar.

Mogen marknad

Den svenska skogsmaskinmarknaden är en s k ”mogen marknad”. Med det menas att avverkningarna i Sverige idag är näst in till hundra procent mekaniserade så det finns ingen tillväxtpotential i ytterligare mekanisering. Det är snarare så att maskinbehovet per avverkade kubikmetrar hela tiden minskar i och med att maskinerna blir allt mer effektiva.

-Byter man ut tio maskiner behövs det bara nio nya för att göra samma jobb, säger Torbjörn Johnsen på Skogsforum.

John Deere fortsatt marknadsledare

Även om man har minskat antalet registrerade skotare 2018 jämfört med 2017 så ökar John Deere sina marknadsandelar något och stärker därmed sin position som marknadsledare i Sverige. Den skotare som det levererats flest maskiner av i Sverige under 2018 är John Deeres 1510G som registrerats i 33 exemplar. Andra tillverkare som ökar sina marknadsandelar är Gremo och Sampo-Rosenlew. Sampo registrerar sina första fem skotare i Sverige under 2018 och det innebär att det nu finns ytterligare en maskintillverkare som ska slåss om marknadsandelarna.

Av de andra tillverkarna så behåller både Ponsse och Rottne sina marknadsandelar medan EcoLog och Komatsu Forest tappar i marknadsposition.

Större och mindre maskiner

Den genomsnittliga laststorleken (lastvikt i ton) för skotare i Sverige har ökat stadigt under många år och maskinerna har blivit allt större. Den kurvan bryts nu i år då snittstorleken för första gången krymper i Svealand och Götaland. Det skiljer också en hel del i maskinstorlek mellan olika landsdelar. Skotare som levereras till Norrland är i genomsnitt 3,2 ton större om man ser till lastvikten (se tabell).

Samtidigt som registreringen av skotare med lastvikter över åtta ton minskar så ökar registreringen av de mindre, beståndsgående skotarna. Det finns tre tillverkare på den svenska marknaden som levererar skotare med lastvikter runt fem ton, Vimek, Terri och Malwa och deras marknad ökar med 17,6 procent. Från 34 maskiner 2017 till 40 maskiner 2018. De mindre maskinerna levereras framför allt till Götaland och Malwa är idag marknadsledare med drygt halva marknaden i det här skotarsegmentet.

Tabell skotare

Bildtext 1 (Tabell “Marknadsandel skotare 2018”):

Marknadsandel för nyregistrerade skotare i Sverige 2018 jämfört med 2017.

Källa: Sammanställt av Skogsforum.se med data från Transpoirtstyrelsen.

Tabell skotare

Bildtext 2 (Tabell “Lastvikter skotare”):

Skotarnas storlek skiljer sig mellan olika landsdelar. Genomnsnittsskotaren i Götaland lastar 3,2 ton mindre än en Norrlandsskotare.

Källa: Sammanställt av Skogsforum.se med data från Transpoirtstyrelsen.

Tabell skotare

Bildtext 3 (Bild på John Deere-skotare 1510G)

John Deere är marknadsledare på den svenska skotarmarknaden och den mest sålda maskinen under 2018 är John Deere 1510G.

Tabell skotare

Bildtext 4 (Bild på Sampo FR 28):

Finska skogsmaskintillverkaren Sampo-Rosenlew registrerade sina första fem skotare i Sverige 2018. Kampen om marknadsandelarna hårdnar.

Tabell skotare

Bildtext 5 (bild på Malwa 560F):

Antalet mindre beståndsgående skotare (5 tons lastvikt) som registrerats har ökat under 2018. I den här storleksklassen är svensktillverkade Malwa marknadsledare med sina skotare Malwa 560F/560C.

Mer info på Skogsforum

För mer information, kontakta Skogsforum.se

Torbjörn Johnsen, torbjorn@skogsforum.se, 070-6461686

Fredrik Reuter, fredrik@skogsforum.se, 070-5767056

Skogsforums skotarstatistik sammanställs med registreringsuppgifter från Transportstyrelsen.

Skogsforum.se är Nordens största digitala mötesplats för skogsfolk. Skogsforum startades 2005 av Fredrik Reuter i Säffle och har sedan starten utvecklats till att bli Nordens största sajt för skogsintresserade. Skogsforum.se drivs av Skogsforum Media AB som ägs av Fredrik Reuter och Torbjörn Johnsen. Skogsforum arbetar ständigt för att presentera aktuell och intressant branschinformation som kan bidra till att föra skogsnäringen framåt.

Ämnen

  • Skogsbruk, skogsvård

Kategorier

  • skog
  • skotare
  • skogsbruk
  • skogsmaskiner
  • gallring
  • avverkning