Pressmeddelande -

Bygga en altan i trä är ett semesternöje för nästan hälften av byggintresserade svenskar

En enkät som Skogsindustrierna har gjort på hemsidan www.byggbeskrivningar.se visar att drygt 46 procent av de som ska bygga på sin semester, kommer att bygga en altan.

På andra plats i listan kommer semesterfirande svenskar att bygga staket eller plank (25 %) tätt följt av gruppen friggebodar/förråd eller lusthus (drygt 24 %).

Över var tionde planerar att på sin semester lägga tid på att renovera inomhus eller lägga golv (13 %). Garage eller carport hamnar precis under prispallen med 8 %. Först på femte och sjätte plats ligger det som man kan tycka associerar mest med semester, nämligen att bygga ett uterum (7 %) och att bygga en brygga (6 %). Att förbereda sig för vintern och bygga en bastu, kommer 5 % av de svarande att göra.

Beskrivningar för dessa projekt finns i Skogsindustriernas byggbeskrivningar, som kan hämtas hos en bygg- och trävaruhandlare som är med i projektet Bygg i trä. För att hitta vilka de är, gå in på hemsidan www.byggbeskrivningar.se. Där kan man även hitta byggbeskrivningar, dimensioneringsguide med mera.

Av de som svarade på enkäten visste hela 94 % att trä är det mest miljövänliga materialet i jämförelse med trä, stål, betong, glas och plast. De som svarade hade alltså en god kunskap om fotosyntesen, att trä lagrar koldioxid och producerar syre med hjälp av vatten och solen. Att det dessutom går åt mindre energi att tillverka produkter av trä jämfört med andra material, har också framgått.

Enkäten har gjorts på www.byggbeskrivningar.se; en hemsida som ger tips och instruktioner om hur du bygger projekt i trä. 1200 stycken har svarat på enkäten och de har haft möjlighet att fylla i flera alternativ på frågorna om vad de tänker bygga.

För mer information vänligen kontakta:
Sara Färlin, rådgivare träprodukter, Skogsindustrierna, tel 0761-16 58 53

Ämnen

  • Byggnadsindustrin, branschfrågor

Kategorier

  • skogsindustrierna
  • sara färlin
  • byggbeskrivningar

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt drygt 80 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2010). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00 www.skogsindustrierna.org

Relaterat innehåll