Pressmeddelande -

Byggrecept med alla ingredienser

Nu kan du gå med inköpslistan för friggeboden direkt till bygghandeln. Med Skogsindustriernas materialspecifikation får du en lista innehållande allt, från minsta mutter till största balk, som behövs för din altan, brygga, staket, carport m.m.

"Konsumenterna får inte bara en lista över allt material de behöver för sitt byggande utan kan även kräva rekommenderade kvaliteter för att försäkra sig om ett perfekt slutresultat", säger Johan Fröbel, ansvarig för byggbeskrivningarna vid Skogsindustrierna. "Så kan vi i alla fall inte skylla på materialet efteråt om det inte blev som vi tänkt oss..."

Gå in på www.byggbeskrivningar.se och välj ett projekt under rubriken Utvändigt. Klicka sedan på Materialspecifikation ovanför byggritningen. Sedan är det bara att fylla i närmaste bygghandel, öppna och skriva ut "receptet" och slutligen åka iväg till bygg- och trävaruhandlaren för att inhandla alla "ingredienser".

Skogsindustrierna har totalt 44 byggbeskrivningar, indelade i fyra serier. Materialspecifikationerna finns tillgängliga för Utvändigt-serien, och innehåller 24 byggbeskrivningar. Det finns även olika måttangivelser för projektet, så totalt handlar det om 187 olika "recept".

1. Allmänt - om bygglov, material, tillbehör etc.
2. Utvändigt - om utomhussnickerier, t.ex. trappor, skateboardramper, enkelstugor, garage och altaner
3. Invändigt - om inomhussnickerier, om att bygga bastu, lägga trägolv etc.
4. Renovering - om att bygga innervägg, byta fönster etc.

Materialspecifikationsprogrammet är framtaget i samarbete med Consultec, som är ledande leverantör av effektiva IT-verktyg för byggbranschen.
För ytterligare information, gå in på www.byggbeskrivningar.se eller kontakta:
Johan Fröbel, rådgivare, tfn 08-762 79 68, johan.frobel@skogsindustrierna.org
Johanna Blom, informationsansvarig - trä, tfn 08-762 72 77, johanna.blom@skogsindustrierna.org

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 60-tal massa- och pappersbruk och 160 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning.
Skogsnäringen sysselsätter närmare 90 000 personer och exporterar årligen för 128 miljarder kronor.

Skogsindustrierna

  • Box 55525, 102 04 Stockholm
tel 08-762 72 60
  • fax 08-611 71 22
www.skogsindustrierna.org

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 124 miljarder kronor 2014.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org