Pressmeddelande -

Industrin överens om avtalsförhandlingarna

Parterna inom industrisektorn är överens om en tidsmässig samordning av årets kommande avtalsförhandlingar.

Förhandlingarna kommer att inledas den 1 september och senast tre månader senare, den 30 november, ska de nya avtalen vara klara.

- Den här överenskommelsen kommer att underlätta det stundande förhandlingsarbetet. Dessutom skapar det bra förutsättningar för industrin att sätta ett tydligt märke för resten av arbetsmarknaden att förhålla sig till när dessa ska inleda förhandlingar ett par månader senare, säger Skogsindustriernas förhandlingsdirektör Per Hidesten.

- Vår gemensamma övertygelse är att det är avgörande för Sverige att riksavtalen säkerställer industrins internationella konkurrenskraft. Överenskommelsen ger också goda förutsättningar för ett nytt reviderat industriavtal, fortsätter Per Hidesten.

Överenskommelsen innebär att de olika avtalens nuvarande utlöpningstidpunkter ligger fast (18 och 22 månader) samtidigt som parterna inleder förhandlingarna den 1 september. Dessutom förlängs tiden för att lämna krav till den 30 september. Därefter har parterna ytterligare en förhandlingsmånad innan man går in i förhandlingar under ledning av oberoende opartiska ordförande/medlare, den så kallade OpO-perioden. Skogsindustrierna förhandlar inom ramen för Industriavtalet.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • industriavtal
  • industriavtalet
  • industrisektorn
  • avtalsförhandlingar
  • skogsindustrierna
  • per hidesten
  • avtal

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt drygt 80 000 personer och exporterade för 123 miljarder kronor (2009).

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, www.skogsindustrierna.org

Kontakter

Per Hidesten

Förhandlingsdirektör 070-316 72 55