Pressmeddelande -

Lorentz Andersson dubbad till träriddare

Lorentz Andersson, ordförande för Nationella träbyggnadsstrategin och tidigare landshövding i Västerbotten har dubbats till Riddare av Trämarknadsorden vid Trämarknaden i Karlstad den 19 november.

"Lorentz Andersson är känd som en engagerad pådrivare och dörröppnare inom framförallt basindustrin. Som ordförande för Nationella träbyggnadsstrategin har han varit starkt bidragande till dess framgång, stärkt samarbetet med nationella och regionala företag och särskilt värnat om hållbar utveckling och "Mer trä i byggandet" inom byggsektorn", säger Bertil Stener, direktör för Träpromotion vid Skogsindustrierna.

Lorentz Andersson dubbas till Riddare av Trämarknadsorden för sin stora insats som framstående och innovativ ledare inom samhälle och näringsliv. Med ett starkt personliga engagemang har han medverkat till att stärka den träbaserade industrins konkurrenskraft, högre utbildning och forskning inom området. Han har även genom ett personligt engagemang varit en väsentlig drivkraft för att utveckla forskningen inom träteknik vid Luleå tekniska universitet till en internationellt mycket stark position.

Träriddare har dubbats årligen sedan 1962, till personer som "med gagnelig gärning fört branschens utveckling framåt".

För ytterligare information, se www.tramarknaden.com eller kontakta
Johanna Blom, informationsansvarig - trä, tel. 070 949 9137, e-post: johanna.blom@skogsindustrierna.org

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Karlstad

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 124 miljarder kronor 2014.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org