Pressmeddelande -

Skogsindustrin 2009 – minskad produktion men ökade marknadsandelar på vissa marknader

Produktionen av massa, papper och sågade trävaror fortsatte att sjunka under 2009, enligt statistik från Skogsindustrierna. Även exporten av papper gick tillbaka, medan exporten av massa och sågade trävaror blev marginellt högre än 2008. Värdet av skogsindustriexporten beräknas dock ha minskat från 129 miljarder kronor till 122 miljarder kronor.    

Lågkonjunkturen och den ekonomiska recessionen medförde starkt fall i efterfrågan på skogsindustrins produkter under 2009. Konsumtionen av papper i Europa beräknas preliminärt ha fallit med i storleksordningen tio procent, motsvarande åtta miljoner ton, jämfört med 2008. För Sverige medförde detta att exporten gick tillbaka med fem procent eller en halv miljon ton. Till Europa minskade leveranserna ännu mer, medan de ökade till bland annat Kina. Produktionen av papper sjönk med sju procent till 10,9 miljoner ton. En del av minskningen kan hänföras till bruk som lagts ned.

Produktionen av massa för avsalu gick tillbaka med nio procent till 3,7 miljoner ton. Lagret har nära halverats under 2009, och exporten steg marginellt för helåret, efter att ha fallit kraftigt under årets första del. Exporten till Europa gick tillbaka, medan den ökat till Kina. Även globalt är det Kina som svarat för ökad efterfrågan, medan leveranserna till övriga regioner gått tillbaka.

Efterfrågan på sågade trävaror har sjunkit kraftigt: i Europa med i storleksordningen 20 – 25 procent. Sverige bedöms för helåret haft marginellt ökad export, mycket till följd av gynnsam valutakurssituation. Sverige har kunnat ta marknadsandelar i Storbritannien, trots totalt minskad marknad, och till länderna i Nordafrika har leveranserna stigit med 20 procent. Produktionen i Sverige har minskat med ca nio procent.

Prisutvecklingen tillsammans med volym- och valutakursutvecklingen har emellertid medfört att exportvärdet bedöms ha sjunkit med i storleksordningen fem procent till ca 122 miljarder kronor.

– Den utveckling vi ser här visar att finanskrisen slagit hårt mot Sveriges samlade skogsindustri, oavsett inriktning. Detta sätter fortsatt fokus på nödvändigheten för branschen att värna sin konkurrenskraft och se över sina kostnader, säger Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna.

För mer information vänligen kontakta:
Marianne Svensén, branschekonom, 070-605 99 97
Karin Eriksson, presskontakt, 070-254 48 49

Ämnen

  • Skogs-, träindustri

Taggar

  • skogsindustri
  • marianne svensén
  • marie s arwidson
  • skogsindustrierna

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 60-tal massa- och pappersbruk och 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter omkring 82 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2008). Box 55525, 102 04  Stockholm, tel +46 8 762 72 00 www.skogsindustrierna.org

Presskontakt

Marianne Svensén

branschekonom Branschanalys

Karin Eriksson

Pressansvarig Press och PR 08-762 72 31

Relaterat material