Pressmeddelande -

Världsekonomin dryftas när träindustrin samlas i Karlstad

Globala drivkrafter och tillväxtmarknader debatteras vid den traditionella Trämarknaden i Karlstad den 19-20 november. Förutsättningarna för sågverksindustrin domineras av finanskrisen och den nordamerikanska husbubblan som med ökad fart spridit sig till Europa. Men, det finns även positiva signaler.

"Även om vi står inför kalla fakta om en fallande konjunktur, så ligger möjligheterna uppenbart framför oss och våra trämekaniska produkter", säger Bertil Stener, direktör vid avdelningen för träpromotion på Skogsindustrierna. "Olja, stål, betong och plast blir relativt sett allt dyrare i förhållande till träbaserade lösningar. Klimatfrågan, miljöfrågor och energibesparing talar också för ökad träanvändning i framtiden."

När Skogsindustrierna i år arrangerar den 46 Trämarknaden i ordningen är marknadsfrågorna högst på agendan. Vid torsdagens marknadsdebatt, den 20 november, deltar Olle Berg, Senior Vice President på Stora Enso, Conny Andersson, Executive Vice President på Timwood samt Skogsindustriernas marknadsanalytiker Magnus Niklasson. Marknadsdebatten leds av Mats Sigvant, VD i Weda Skog.

Redan på onsdagen, den 19 november, inleds marknadstemat, då Carl Hammer från SEB föreläser om Global konjunkturavmattning i kreditkrisens bakvatten. Framtiden dryftas också när Lorentz Andersson från regeringens Nationella träbyggnadsstrategin och Niclas Svensson från Träbyggnadskansliet berättar vad som händer efter årsskiftet när Nationella träbyggnadsstrategin upphör.
För hela programmet, se www.skogsindustrierna.org/tramarknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Marie Åsell, arrangemangsansvarig, tel. 08-762 79 78, marie.asell@skogsindustrierna.org
Johanna Blom, informationsansvarig, tel.08-762 72 77, johanna.blom@skogsindustrierna.org

--------------------------------------------------
Välkommen på presslunch!
Torsdagen den 20 november kl. 13.00 bjuder Skogsindustrierna till presslunch på Elite Stadshotell (rummet bredvid föreläsningssalen). Följ med på en bit mat och samtal med Olle Berg, Conny Andersson och Mats Sigvant samt Magnus Niklasson och Bertil Stener med kollegor.
För deltagande i presslunch, vänligen meddela Johanna Blom senast den 17 november, telefon: 08-762 72 77, e-post: johanna.blom@skogsindustrierna.org

 

Ämnen

  • Politik

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 124 miljarder kronor 2014.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org