Pressmeddelande -

Vinnare i arkitekttävling för studenter – Nya ögon på Trä

Vinnare i arkitekttävlingen för studenter, ”Nya ögon på Trä” blev Tomas Jonnergård och Åsa Landahl, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg med sitt förslag ”Fägnad”.  

Svensk Teknik & Design och Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med Trä- och Möbelindustriförbundet, Skogsindustrierna samt Sveriges Träbyggnadskansli inbjöd i september 2009 till arkitekttävling för studenter om utformningen av ett besökscafé vid Nordbygg 2010. Tävlingen arrangerades i samråd med Sveriges Arkitekter.

Tävlingen var en allmän tävling för arkitektstuderande vid högskolor i Sverige öppen för arkitektstudenter inskrivna vid KTH Arkitektur, LTH Arkitektur, Chalmers Arkitektur, Konstfack.

Tävlingens syfte var att få fram förslag till utformning av café och mötesplats som också erbjuder en informationspunkt för medarrangörerna Trä- och Möbelindustriförbundet, Skogsindustrierna samt Sveriges Träbyggnadskansli.

Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslag ”Fägnad” till vinnare av tävlingen. Förslagsställare: Tomas Jonnergård och Åsa Landahl, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Motivering: ” Ett förslag som kombinerar ett spännande möte med trä med hög ingenjörsmässig beräkningskunskap. En avancerad lösning som både smart och intresseväckande visar ett innovativt sätt att använda trä i en intrikat konstruktion med hjälp av ny teknik. Förslagets konstruktion har en mycket hög grad av användbarhet och kan komma att användas i många varierande sammanhang.”

Juryn tilldelar följande förslag hedersomnämnanden:
”Det är en pusselvägg du ska ha” Olof Silvferdal och Edvin Linberg, Göteborg
”Grid25” Andreas Nordström, Stockholm
”Utvik” Kristina Sahleström och Daniel Spence, Göteborg
”Band” Saara Franzelius och Jenny Ackemar, Göteborg
”Hung up” Sara Wernsten, Ylva Frid och Emil Lundh, Göteborg
”Cafékorg” Stina Nyberg, Göteborg
”Tunnel” Oskar Norelius, Stockholm

Prisutdelningen sker den 25 mars på Nordbygg 2010 på Stockholmsmässan.

Vid tävlingstidens utgång 2009-12-01 hade 64 bidrag lämnats in.

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

  • Peter Söderberg, Projektledare Stockholmsmässan/Nordbygg
  • Saga Hellberg, Projektledare STD, Svensk Teknik och Design
  • Per Bergkvist, Rådgivare Träprodukter Skogsindustrierna
  • Anders Rosenkilde, Chef Teknisk Utveckling TMF, Trä- och Möbelindustriförbundet
  • Jan Ytterborn, Arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare har varit Claes Larsson, Arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter.

För mer information vänligen kontakta:
Per Bergkvist, Skogsindustrierna, 070-218 38 87
Anders Rosenskilde, TMF, 070-513 18 57

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 60-tal massa- och pappersbruk och 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt och indirekt omkring 82 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2008). Box 55525, 102 04  Stockholm, tel +46 8 762 72 00 www.skogsindustrierna.org

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter.
TMF Box 55525, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • nordbygg 2010
  • trä
  • arkitekt
  • skogsindustrierna

Kontakter

Per Bergkvist