Gå direkt till innehåll
Sveriges bidrag av konstverk till Europeana 280

Pressmeddelande -

Sveriges bidrag av konstverk till Europeana 280

Idag lanseras Europeana 280 som digitalt tillgängliggör över 300 konstverk som har varit avgörande för europeisk konsthistoria. I samarbetet deltar 29 europeiska länder med vardera minst tio konstverk som finns i landet. I Sverige har 14 verk valts ut, från Albertus Pictor i slutet av 1400-talet fram till Nils Dardel i början av 1900-talet,  bl a Vertumnus av Giuseppe Arcimboldo på Skoklosters slott.

Europeiskt samarbete
Europeana 280 är ett samarbete mellan den digitala plattformen Europeana och kulturdepartement och kulturinstitutioner från alla 28 länderna i EU plus Norge. Varje land har ombetts att välja ut minst tio konstverk som finns i landet och som har bidragit till den europeiska konsthistorien. Resultatet är att mer än 300 konstverk, välkända och mindre kända, är digitalt tillgängliga. Tillsammans visar de på ett gemensamt europeiskt bild- och formspråksarv.

Svenskt samarbete 
I Sverige har Riksantikvarieämbetet haft uppdraget att samordna urvalet. Ett antal svenska kulturinstitutioner med samlingar inom bildkonst har deltagit: Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Hallands Konstmuseum, Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet, Jönköpings länsmuseum, Malmö Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Västerås konstmuseum och Moderna Museet.

Metod för urval
Urvalet ägde rum i en gemensam workshop där ett 30-tal konstverk hade nominerats i förväg och kompletterats med de tio mest sökta svenska verken på Wikipedia. Urvalet gjordes enbart inom tvådimensionell konst som måleri och teckningar. Verken diskuterades gemensamt och slutligen valdes totalt 14 stycken. Det var viktigt att visa på bredden i svenska samlingar och att flera kulturinstitutioner deltar. Tyngdpunkten i det valda materialet ligger på svenskt måleri och sträcker sig från Albertus Pictor i slutet av 1400-talet fram till Nils Dardel i början av 1900-talet.

Längre intervju om hur urvalet gick till:
http://pro.europeana.eu/blogpost/choosing-a-country-s-top-10-artworks-for-europeana-280

Utvalda verk från Sverige

 • Albertus Pictor, Döden spelar schack, 1480-90. Täby kyrka.
 • Giuseppe Arcimboldo, Kejsar Rudolf II som Vertumnus, 1590-91. Skoklosters slott.
 • Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Kökspigan, 1651. Nationalmuseum.
 • Alexander Roslin, Dubbelporträtt, 1754. Göteborgs konstmuseum.
 • Johan Tobias Sergel, Hetsigt kärlekspar, 1770-80. Nationalmuseum.
 • Anne Vallayer-Coster, Porträtt av en violinist, 1773. Nationalmuseum.
 • Johannes Kielberg, Konungarnas tillbedjan, 1780-90. Hallands Konstmuseum.
 • Sophie Amalia Ribbing, Ritande gossar, 1864. Göteborgs konstmuseum.
 • Hanna Pauli, Konstnären Venny Soldan-Brofeldt, 1886-87. Göteborgs konstmuseum.
 • August Strindberg, Staden, 1903. Nationalmuseum.
 • Carl Larsson, Karin vid stranden, 1908. Malmö Konstmuseum.
 • John Bauer, Ännu sitter Tuvstarr kvar och ser undrande ner i vattnet, 1913. Malmö Konstmuseum.
 • Gösta Adrian-Nilsson, Hästtämjaren, 1916. Norrköpings Konstmuseum.
 • Nils Dardel, Den döende dandyn, 1918. Moderna Museet.

Vertumnus på Skoklosters slott 
Den 6 juni öppnar första delen av  Skoklosters slott nya basutställning
Slottets skatter – mellan slagfältet och stjärnhimlen 
I rustmästarens forna bostad på entréplanet, där bland annat den världsberömda målningen Vertumnus av Giuseppe Arcimboldo får en ny inramning .

Ämnen

Taggar


Skoklosters slott är ett av Europas främsta barockslott och det största privatpalats som någonsin har byggts i Sverige. Carl Gustaf Wrangel, greve och fältmarskalk, uppförde slottet under den svenska stormaktstiden. Bygget påbörjades 1654 och pågick fram till Wrangels död 1676. Slottet ligger beläget vid Mälarens strand med närhet till Upplandsleden.

Presskontakt

Emma Ågrahn

Presskontakt Pressansvarig 08-402 30 18

Relaterat material

Relaterade nyheter

Ett av världens främsta barockslott

Skoklosters slott är ett av Europas främsta barockslott, beläget vid Mälarens strand. Carl Gustaf Wrangel, greve och fältmarskalk, uppförde slottet under den svenska stormaktstiden. Bygget påbörjades 1654 och pågick fram till Wrangels död 1676. Slottet ingår i myndigheten Statens historiska museer.

Skoklosters slott
Skoklosters slott
746 96 Skokloster