Pressmeddelande -

Master Mind Center öppnar i Göteborg

Master Mind Center hjälper och stödjer småföretagare att kvalitativt förena och optimera deras websideskoncept med den fysiska tjänsteverksamheten.

I samarbete med Starta Egetföretagare, och de som har arbetat kortare eller längre tid utvecklas det egna konceptet vid marknadsföring av egna tjänster för att anpassas till dagens kunskaps- och informationssamhälle. 

Utbildande marknadsföring – Bärande och Kraftfull

I dagens kunskaps- och informationssamhälle är ”relevans” ett nyckelord. Därför utvecklar Master Mind Center tillsammans med sina kunder och klienter temabaserade kvalitativa webkoncept med relevant innehåll, med hjälp av utbildande marknadsföring. 

När matchningen sker med relevanta sökord/sökverktyg baseras på kvalitativt innehåll, stöds i högre grad din sökmotoroptimering vid din internetmarknadsföring, dessutom börjar du automatiskt utveckla relationer i din marknadsföring, i dagens samhälle en nödvändighet (relationsmarknadsföring). Master Mind Center arbetar över hela Sverige i mån av möjlighet.

 


För ytterligare information gå till: www.master-mind-center.com

Eller kontakta: Kenth Bender, Göteborg 0707-743667 
kenth@master-mind-center.com

 

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Göteborg

Master Mind Center hjälper och stödjer småföretagare att kvalitativt förena och optimera deras websideskoncept med den fysiska tjänsteverksamheten.

I samarbete med Starta Egetföretagare, och de som har arbetat kortare eller längre tid utvecklas det egna konceptet vid marknadsföring av egna tjänster för att anpassas till dagens kunskaps- och informationssamhälle. 

Utbildande marknadsföring – Bärande och Kraftfull

I dagens kunskaps- och informationssamhälle är ”relevans” ett nyckelord. Därför utvecklar Master Mind Center tillsammans med sina kunder och klienter temabaserade kvalitativa webkoncept med relevant innehåll, med hjälp av utbildande marknadsföring. 

När matchningen sker med relevanta sökord/sökverktyg baseras på kvalitativt innehåll, stöds i högre grad din sökmotoroptimering vid din internetmarknadsföring, dessutom börjar du automatiskt utveckla relationer i din marknadsföring, i dagens samhälle en nödvändighet (relationsmarknadsföring). Master Mind Center arbetar över hela Sverige i mån av möjlighet.

För ytterligare information gå till: www.master-mind-center.com

Eller kontakta: Kenth Bender, Göteborg 0707-743667 
kenth@master-mind-center.com