Pressmeddelande -

Master Mind Center öppnar nu för möjligheten att du kan Prenumerera på utvecklingen av din egen marknadsföring - och knyta ihop din websidas kvaliteter med kvaliteterna i de tjänster du erbjuder

Där ute väntar privatpersoner, företag och organisationer på att få del av dina kvaliteter, din kunskap och kompetens, och de är beredda att betala för denna kvalitet.

Marknadsföring av tjänster är ingen händelse, det är en process. Genom att du nu kontinuerligt kan uppdatera utvecklingen av din egen marknadsföring, etablerar du en egen process i din egen marknadsföring. Istället för "fånga den som fångas kan" får du ökad kontroll.


Kenth Bender

För ytterligare information:

www.master-mind-center.com
kenth.bender@master-mind-center.com

eller ring: Göteborg 0707-743667

Ämnen

  • Konsultverksamhet

Regioner

  • Göteborg

Master Mind Center hjälper och stödjer dig som småföretagare som erbjuder tjänster. Genom utbildande marknadsföring kvalitativt förena och optimera ditt kvaliteterna i ditt websideskoncept med kvaliteterna i de tjänster du erbjuder.