Pressmeddelande -

Master Mind Center tittar närmare på skillnaden mellan dagens Säljande Marknadsföring av Kunskap och Kompetens och gårdagens traditionella försäljningsbaserade erbjudanden om tjänster

Ett tjänsteföretag i utveckling – i dagens kunskaps- och informationssamhälle, kommunicerar den kunskap och kompetens deras potentiella kunder och klienter saknar, - det är därför de letar efter just detta specifika tjänsteföretag.

Dessutom har jag funnit, att de flesta potentiella kunder och klienter inte känner till hur de skall bedöma ett tjänsteföretags budskap eftersom det krävs mer än ett allmänt budskap om erbjudande av en specifik tjänst, för att en potentiell kund och klient skall få tillräckligt med förtroende och ta nästa steg. På vilket sätt skulle en potentiell kund och klient kunna förstå tjänsteföretagets kunskap och kompetens, vetande, kunnighet, hantverk, fakta, förmågor, färdigheter, förtrogenhet, erfarenhet osv., inom det ämnesområde företaget erbjuder sina tjänster?

I traditionellt förhållningssätt erbjuds tjänsten, i dagens kunskaps- och informationssamhälle, erbjuds kunskap och kompetens genom kvalitativt bra innehåll i budskapet.

Hur kan mottagaren förstå det, om företaget redan i initialskedet är mer fokuserad på att sälja tjänsten, än genom att till sitt innehåll kommunicera kompetensen och att det är just detta specifika företag som har informationen och som kan medverka till en lösning?

Åter igen, har jag upptäckt, ett tjänsteföretag har den kunskap och kompetens dess potentiella kunder och klienter saknar. Det är därför de letar efter just detta specifika tjänsteföretag. Låt det vara ditt företag från och med nu. Därför söker de febrilt efter denna kunskap och information som kan ge dem kompetenta förslag på lösningar. Men hur hittar de "just detta" företag? Hur kan "detta" företag hitta dem? När, var och hur kan båda två mötas?

Potentiella kunder och klienter har inte den utbildning och erfarenhet som det specifika företaget och dess personal har. Det spelar ingen roll om detta är ett enmansföretag eller större tjänsteföretag, så hur skulle de kunna känna till det företaget vet och har kunskap om, som en väg till lösning?

Dessutom är verkar det ganska uppenbart, har jag också förstått, att detta specifika företag, bara detta företag, har just denna specifika kunskap och kompetens. Det förefaller som ingen annan kan ha det, eftersom varje enskilt tjänsteföretag har sin unika kultur med sin unika kompetens, precis lika unika som företagets potentiella kunder och klienter är unika. Eftersom detta unika existerar på båda sidor, då vet vi intuitivt och ganska omgående, att konkurrensen kommer att reduceras och i vissa fall helt elimineras. Så vad är problemet?

Kenth Bender

Välkommen att läsa mer: www.master-mind-center.com

För ytterligare information:
kenth@master-mind-center.com

Tel. Göteborg: 0707-743667

Ämnen

  • Konsultverksamhet

Regioner

  • Göteborg

Säljande Marknadsföring för tjänsteföretag i utveckling, när du vill förena och optimera kvaliteterna
i din websida med kvaliteterna i de  tjänster du erbjuder.

Eller när är du redo att dra till dig nya och fler kunder och klienter
med värdighet, integritet och professionalitet? Öka referenserna, stärka kund- och klientlojaliteten och utveckla din image utan att sälja din själ.