Pressmeddelande -

Debatt: Hjälp företagen som kan ge alla arbete

 

I Dagens Samhälle den 27 maj debatterar Skoopi om förutsättningarna för att arbeta i sociala företag och om hur regeringen missat att stimulera de företag som skulle kunna ta emot de som blir utskriva ur sjukförsäkringssystemet. 

Sociala företag startas av människor som på grund av ett arbetshinder står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Inget statligt ekonomiskt stöd för att starta eller driva dessa företag finns idag, utan de använder eget kapital eller projektfinansiering.

Den handlingsplan som regeringen har utarbetat för att underlätta för sociala företag kom i april och innehåller förslag på vad som kan vara bra att göra eller utreda mera, men ingen konkret handling för vad som ska göras nu.

Om regeringen menar allvar med att alla som kan ska få arbeta, så förefaller det märkligt att det görs så lite för att stödja den arbetsmarknad som finns och att det tar så lång tid för att ord ska bli handling.

Inventeringar 2007 och 2009 visar att antalet sociala företag ökat från 150 till 207, med cirka 7 000 sysselsatta. Hur hade siffran sett ut med ekonomiskt stöd och hjälp på traven? Hur många fler arbetsföra med arbetshinder hade då idag sluppit stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden? 

 

Datum: Debattartikel i Dagens Samhälle den 27 maj, 2010

Kontakt information: SKOOPI, Eva Carlsson, 0708 52 10 70, E-post: eva.carlsson@skoopi.coop, www.skoopi.coop                                                           

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SKOOPI - sociala arbetskooperativens intresseorganisation, arbetar för att stödja sociala arbetskooperativ i Sverige. Genom SKOOPI bildas ett nätverk där kooperativen samarbetar och driver gemensamma frågor. SKOOPI har olika projekt där medlemskooperativen kan få utbildning och rådgivning för att utveckla sitt företagande. www.skoopi.coop