Pressmeddelande -

Socialaföretagsmässan 2008, Nutek och Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete för en arbetsmarknad öppen för alla

Det är viktigt att arbeta för att skapa en arbetsmarknad där alla får plats och känner sig delaktiga. Alla behövs för att vi ska kunna behålla och utveckla vår välfärd. Den 21 november håller Nutek samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med Socialaföretagsmässan 2008, konferensen Livsviktigt arbete - medarbetarnas förutsättningar i centrum.

De senaste åren har intresset för att arbeta med att skapa och utveckla sociala företag ökat stort. I dessa företag får personer som är långtidsarbetslösa på grund av till exempel funktionsnedsättning, tidigare missbruk, kriminalitet eller andra orsaker, möjlighet att utvecklas - både som person och som samhällsmedborgare.

- De sociala företagen är speciella på många sätt. Mål, ägande, arbetsformer, vinstfördelningsprinciper och inte minst affärsidéerna skiljer dem från företag så som vi är vana att betrakta dem. Samtidigt är de företag som agerar på marknaden och därmed delar andra småföretags bekymmer med offentliga upphandlingar, finansiering av investeringar och kompetensutveckling mm. Den här konferensen syftar till att öka kunskapen om de sociala företagen och deras roll i samhället och på marknaden, säger Eva Johansson på Nutek.

Konferensen behandlar det sociala företagandet ur ett forskningsperspektiv men framför allt hur sociala företag och myndigheter kan samarbeta för att skapa sysselsättning och tillväxt. Deltar gör: Jan-Olof Dahlgren och Ingela Söderman (Arbetsförmedlingen), Birgitta Hällegårdh (Sveriges Kommuner och Landsting), Anneli Sjögren (Nutek), Lennart Levi (Riksdagsledamot) och Yohanan Stryjan (Södertörns högskola/EMES forskningsnätverk). Efter lunch integreras konferensen med Socialaföretagsmässan 2008 där det finns möjligheter att träffa och prata med sociala företagare och delta i seminarier och workshops.

Tid och plats: Den 21 november, 2008.

Essinge konferens, Målargatan 1, Klarasalen och Kulturhuset, plan 3, Sergels torg, Stockholm

 

Kontakt och information:

SKOOPI

Eva Carlsson, mässkoordinator

Mobil. 0708 521070

E-post. eva.carlsson@skoopi.coop

www.skoopi.coop, www.skoopi.coop/massan

 

Nutek

Eva Johansson

Tfn. 08-681 96 61

E-post. eva.johansson@nutek.se Anmälan via www.nutek.se

 

 

 


Presskonferens:

Tid: Fredag 21 november, klockan 13.00-13.30.

Plats: Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm, plan 3.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SKOOPI - sociala arbetskooperativens intresseorganisation, arbetar för att stödja sociala arbetskooperativ i Sverige. Genom SKOOPI bildas ett nätverk där kooperativen samarbetar och driver gemensamma frågor. SKOOPI har olika projekt där medlemskooperativen kan få utbildning och rådgivning för att utveckla sitt företagande. www.skoopi.coop