Pressmeddelande -

Välkommen till presskonferens med Socialaföretagsmässan 2008

Arbetet med att skapa fler arbetstillfällen för dem som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, är långt ifrån tillgodosett. Socialaföretagsmässan 2008 arrangeras för att sprida kunskap och information om sociala företag. Mässan visar att det är möjligt att skapa arbeten för människor som av olika anledningar har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

På regeringens bord ligger ett förslag - "Program för fler och växande sociala företag". Vad vill regeringen och oppositionen göra med det? I Socialaföretagsmässan 2008s egen tidning skriver näringsminister Maud Olofsson att regeringen planerar att presentera en handlingsplan för utveckling av socialt företagande. På Socialaföretagsmässan 2008 kommer Elisabeth Svantesson (m) och Berith Högman (s) att samtala om de sociala företagens roll för att skapa sysselsättning och tillväxt. Samtalsledare är Annika Jankell.

Idag finns det cirka 150 sociala företag i Sverige. De ger arbete till ungefär 5000 människor som annars skulle ha stått utanför arbetsmarknaden. Sociala företag ger möjlighet för till exempel långtidsarbetslösa, människor med funktionsnedsättning och före detta kriminella att komma in i en gemenskap och bli en del av samhället. De arbetar 100 % av sin egen förmåga.

På Socialaföretagsmässan 2008 är utställarna sociala företagare som med erfarenhet och engagemang visar upp sina verksamheter och inspirera till nyföretagande. Välkomna!

Presskonferens:

Tid: Fredag 21 november, klockan 13.00-13.30.

Plats: Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm, plan 3.

Närvarande: Eva Carlsson mässkoordinator SKOOPI, Klas Sundström, ordförande SKOOPI och Eva Johansson, Nutek.

Socialaföretagsmässan 2008s öppettider:

Fredag 21/11, 11.00-19.00

Lördag 22/11, 11.00-16.00

Politikersamtal med Elisabeth Svantesson (m) och Berith Högman (s) fredag den 21 november klockan 13.30, scenen i utställningshallen på Socialaföretagsmässan 2008, Kulturhuset, Stockholm, plan 3.

Kontakt och information:

SKOOPI

Eva Carlsson, mässkoordinator

Mobil. 0708 52 10 70

E-post. eva.carlsson@skoopi.coop www.skoopi.coop, www.skoopi.coop/massan

 

Nutek

Eva Johansson

Tfn. 08-681 96 61

E-post. eva.johansson@nutek.se, www.nutek.se

 

Ämnen

  • Företagande

SKOOPI - sociala arbetskooperativens intresseorganisation, arbetar för att stödja sociala arbetskooperativ i Sverige. Genom SKOOPI bildas ett nätverk där kooperativen samarbetar och driver gemensamma frågor. SKOOPI har olika projekt där medlemskooperativen kan få utbildning och rådgivning för att utveckla sitt företagande. www.skoopi.coop