Pressmeddelande -

Göteborgsbyrå siktar österut

Göteborgsbyrå siktar österut

Det internationella byrånätverket CommWorld, där Göteborgsbyrån Skooter utgör den svenska delen, har utökats med två reklambyråer i Ryssland respektive Bulgarien. Vid CommWorlds höstmöte 6-7 november i Sevilla valdes Arabesque från Moskva och Active Group från Sofia in som fullvärdiga medlemmar.

- För oss betyder det här bättre möjligheter att serva våra kunder på två intressanta marknader, säger Per Johansson på Skooter. Vi får tillgång till marknadsinformation direkt från källan och professionell hjälp på plats.

CommWorld består av 19 oberoende reklambyråer i Väst- och Östeuropa. Nätverket firar 20 år i år och är ett mycket aktivt nätverk av reklambyråer som vill utvecklas tillsammans. Därför är också kraven på medlemmarnas engagemang och professionella kvalitet höga.

Skooter Reklambyrå är inriktad på extern och intern kommunikation för internationellt verksamma industri-, handels- och tjänsteföretag. Exempel på uppdragsgivare är AstraZeneca, AS3 Companies, Pullmax, AB Volvo och ÅF-Ingemansson.


Mer information:

Per Johansson, Skooter Reklambyrå, 031-10 58 53, per@skooter.se
Thomas Hans, CommWorld, 0049-2572 9363 17, t.hans@pro-art.to

www.skooter.se
www.comm-world.com

Ämnen

  • Media, kommunikation

Kategorier

  • marknadskommunikation
  • marknadsföring
  • export
  • reklam
  • reklambyrå