Gå direkt till innehåll
Resultat från utredning. Renovering av imkanaler med FuranFlex® RWV och VentilFlex® RKV

Pressmeddelande -

Resultat från utredning. Renovering av imkanaler med FuranFlex® RWV och VentilFlex® RKV

SkorstensFolket Sverige AB tillhandahåller insatsrören FuranFlex® RWV och VentilFlex® RKV, som används för relining av imkanaler till bland annat restauranger och storkök. Som ett led i SkorstensFolkets kvalitetsarbete har vi låtit en oberoende konsult utreda hur insatsrören uppfyller Boverkets föreskrifter för imkanaler klass 1a. Nu är resultaten från utredningen färdiga för publicering.

Konsultens sammanfattning av utredningen, ord för ord:
”För att minska risken för brand i en byggnad där en fettbrand utbryter i en imkanal till en restaurang i byggnaden, ska imkanalen uppfylla Boverkets byggregler – BBR – samt en utarbetad branschrekommendation med bred förankring.

Boverkets byggregler föreskriver att materialet i imkanaler för storkök ska uppfylla brandklassen reaktion till brand A2-s1,d0, täthetsklass C samt brandklassen EI 60 för brandskiljande integritet och isolering.

Produkterna FuranFlex RWV och VentilFlex RKV har genom provning verifierat kraven A2-s1,d0, kravet EI 60 samt den högsta täthetsklassen eller täthetsklass D. Produkterna är Typgodkända för dessa klasser enligt kraven för typgodkännande.

Imkanaler i storkök ska, enligt BBR, dessutom vara provade för inre brand i kanalen enligt standarden ISO 6944-2:2009.

Plåtbranschen ställer krav i olika klasser för imkanaler. Den högsta klassen för en imkanal är 1a.

Provning har utförts med produkterna FuranFlex RWV och VentilFlex RKV enligt ISO 6944-2:2009. Bedömning efter provningen för avsedd användning som imkanaler för dessa produkter är enligt nedan.

Klass 1a vid renovering genom infordring av följande kanaler:

 • Murade kanaler
 • Gjutna kanaler – asbestkanaler
 • Svartplåtskanaler

 • Kanaler utförda av spirorör eller tunnplåt ska ersättas med ett rör i ett högkvalitativt rostfritt stål istället för FuranFlex RWV eller VentilFlex RKV.

  Ventilationskanaler som är renoverade med FuranFlex RWV eller VentilFlex RKV uppfyller dessutom kraven för evakuering av brandgaser vid eventuell brand i byggnaden.”

  Ämnen

  Kategorier


  SkorstensFolket Sverige AB tillhandahåller VentilFlex och FuranFlex, två insatsrör av komposit som utvecklats för relining av ventilations- och imkanaler. SkorstensFolket har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg. Tätning av ventilations- och imkanaler med VentilFlex och FuranFlex utförs alltid av en Behörig SkorstensEntreprenör®.

  Kontakter

  Jörgen Tellestam

  Jörgen Tellestam

  Presskontakt VD 0709-22 00 25
  Jonas Sörensen

  Jonas Sörensen

  Presskontakt Sälj & Marknad 0703-72 70 52

  SkorstensFolket – Alltid rätt lösning för varje hus

  SkorstensFolket Sverige AB är landets ledande entreprenörsorganisation inom skorstens- och kanalrenovering. Vi har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg. Fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare och privatpersoner hör till våra viktigaste kundgrupper. Vi förser dem med skorstenar och renoverar deras rök-, ventilations- och imkanaler.

  SkorstensFolket Sverige AB
  Box 8826
  402 71 Göteborg