Gå direkt till innehåll
Fortsatt god kvalitet på Skövde kommuns tjänster

Pressmeddelande -

Fortsatt god kvalitet på Skövde kommuns tjänster

Bra bemötande, korta svarstider och förbättrat resultat i delar av skolans verksamhet. I veckan presenterade Sveriges Kommuner och Landsting resultatet för 2018 års undersökning av kommunernas kvalitet och effektivitet. Skövde kommun ligger fortsatt bra till inom flera områden men undersökningen visar också att det finns förbättringspotential.

Ökad nöjdhet i kontakten med Skövde kommun
Kontaktcenter har förbättrat sitt serviceresultat betydligt i jämförelse med förgående år, både vad gäller bemötande och svarstider. I det sammanställda helhetsintrycket har Skövde klättrat från plats 71 (2017) till plats 28 (2018).

– Resultatet visar att vi har kunden i fokus och att genomförda förbättringar gett bättre service till medborgarna. Vi får mycket mejl och telefonsamtal och gör vårt yttersta för att lösa de frågor som kommer in, säger Annika Nyström, chef på kontaktcenter.

Arbete bedrivs för att förbättra personalkontinuiteten inom hemtjänsten
Undersökningen visar att det finns utrymme för förbättring vad gäller personalkontinuiteten, det vill säga hur många anställda inom hemtjänsten som besöker en vårdtagare inom en 14-dagarsperiod.

– Vi är medvetna om att vi har för många personer i hemmet under vissa veckor och det är något vi följer löpande. Vi bedriver ett målinriktat arbete för att öka personalkontinuiteten, bland annat ska ett nytt verktyg införas för att underlätta planering, säger Carola Låstberg, avdelningschef inom äldreomsorgen.

Förbättrat resultat i delar av skolans verksamhet
Flera områden inom skolan visar på goda resultat, till exempel andel elever i årskurs sex med godkända betyg i matematik och andel gymnasielever som fullföljer sin utbildning inom fyra år. Förbättringar har även skett från föregående år i svenska för årskurs tre.

– Det är glädjande med positiva resultat. Samtidigt visar undersökningen att ett fortsatt målmedvetet arbete krävs och därför har barn- och utbildningsnämnden satt två mål för kommande mandatperiod. Hög måluppfyllelse samt trygghet och studiero, säger Katarina Lindberg som är chef för sektor barn och utbildning.

Bakgrund
Skövde och cirka 260 andra kommuner i landet har under 2018 deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning "Kommunens kvalitet i korthet", KKIK. Undersökningen visar kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner och består i år av drygt 30 nyckeltal fördelade på tre områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Kontakt
Sofia Brunér, kvalitetschef
Sofia.bruner@skovde.se
0500-49 78 24

Charlotte Anemo, verksamhetsutvecklare
Charlotte.anemo@skovde.se
0500-49 36 14 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.

Presskontakt

Caroline Segerdahl

Caroline Segerdahl

Presskontakt Pressansvarig 0500-49 87 63
Kontaktcenter

Kontaktcenter

Presskontakt 0500-49 80 00

Välkommen till Skövde kommun!

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.

Vi som arbetar inom Skövde kommun drivs av ständig utveckling, vi vill mer och framåt. Vårt uppdrag är att oförtröttligt se till att möjligheterna finns här, att idéer förverkligas och att människor växer. Det andra tycker är omöjligt, gör vi möjligt. Tillsammans lyckas vi!

Skövde kommun
Fredsgatan 4
541 83 Skövde
Sverige