Gå direkt till innehåll
Högt engagemang bland Skövde kommuns medarbetare

Pressmeddelande -

Högt engagemang bland Skövde kommuns medarbetare

Skövde kommuns senast genomförda medarbetarundersökning visar att medarbetarna i stort trivs fortsatt väl inom kommunen. Bland annat säger många medarbetare att arbetet känns meningsfullt och att de känner ett högt förtroende från sin närmaste chef.

Under hösten 2018 har en medarbetarundersökning genomförts i Skövde kommun, med frågor om bland annat ledarskap, arbetsmiljö och engagemang. Framförallt syns en positiv utveckling inom ledarskapsfrågorna där många svarar att de har ett meningsfullt arbete och tycker att de har ett högt förtroende från sin närmaste chef.

Undersökningen visar även på högt engagemang bland medarbetarna, men också en upplevelse av hög arbetsbelastning.

– Det är roligt att känslan av högt engagemang bland medarbetarna också visar sig i undersökningen. Vi är dock medvetna om att högt engagemang ofta går hand i hand med en hög arbetsbelastning och arbetar för att förbättra förutsättningarna, säger Sofia Myrman, HR-chef på Skövde kommun.

I undersökningen framgår också att kopplingen mellan kommunens övergripande mål och den enskilda medarbetarens insats behöver tydliggöras, liksom att den interna informationen behöver utvecklas.

– Vi kommer nu att arbeta vidare med resultatet av undersökningen som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med våra fackliga företrädare. Bland annat kommer undersökningen tas upp och diskuteras på arbetsplatsträffar för att medarbetarna ska kunna vara delaktiga i arbetet med åtgärder på respektive arbetsplats, säger Sofia Myrman.

Om medarbetarenkäten

Undersökningen har skickats ut i enkätform digitalt. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare som varit anställda mer än sex månader har fått enkäten och svarsfrekvensen ligger på 71 procent. Medarbetarundersökningen är ett av de verktyg kommunen använder i arbetet med arbetsmiljö och för att utvecklas som arbetsgivare.

Kontakt:
Sofia Myrman, HR-chef
0500-49 82 42
sofia.myrman@skovde.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.

Presskontakt

Caroline Segerdahl

Caroline Segerdahl

Presskontakt Pressansvarig 0500-49 87 63
Kontaktcenter

Kontaktcenter

Presskontakt 0500-49 80 00

Välkommen till Skövde kommun!

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.

Vi som arbetar inom Skövde kommun drivs av ständig utveckling, vi vill mer och framåt. Vårt uppdrag är att oförtröttligt se till att möjligheterna finns här, att idéer förverkligas och att människor växer. Det andra tycker är omöjligt, gör vi möjligt. Tillsammans lyckas vi!

Skövde kommun
Fredsgatan 4
541 83 Skövde
Sverige