Gå direkt till innehåll
​Information från bygglovsnämndens möte 7 november

Pressmeddelande -

​Information från bygglovsnämndens möte 7 november

Bygglov för tillbyggnad av butikslokal i Melldala
Bygglovsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av butikslokal på fastigheten Melldala 5:6. Detta ger företaget Melldala Trädgård möjlighet att utveckla sin verksamhet, som utgör en viktig del av Skövdes näringsliv på landsbygden.

Bygglov för återvinningsstation i Skultorp
Bygglovsnämnden beviljar bygglov för anläggande av återvinningsstation på fastigheten Skultorp 1:147. Bygglovsnämnden menar att åtgärden tillgodoser ett angeläget gemensamt behov.

Återvinningsstationen består av sju behållare. Anläggningar av den här typen behöver ligga centralt och lättillgängligt, även för människor utan bil. Tömning bör kunna ske säkert, då det finns både in- och utfart till platsen idag. Detta gör att den utsedda platsen bedöms vara lämplig för återvinningsstationen och ge fördelar inom alla aspekter av hållbarhet.

Bygglov för sportcenter på Billingen
Bygglovsnämnden beviljar bygglov för ändring av idrottsbyggnad - sportcenter samt rivning av foajé på fastigheten Billingehus 3. Detta medger att Billingen kan fortsätta utvecklas och bidra till en attraktiv miljö för Skövdeborna. Att genomföra ändringar i den befintliga byggnaden, istället för att riva och bygga nytt, medför även fördelar, både miljömässiga och ekonomiska.

Kontaktperson
Anders G Johansson, bygglovsnämndens ordförande
0736-84 40 24
anders.g.johansson@politiker.skovde.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.

Presskontakt

Caroline Segerdahl

Caroline Segerdahl

Presskontakt Pressansvarig 0500-49 87 63
Kontaktcenter

Kontaktcenter

Presskontakt 0500-49 80 00