Gå direkt till innehåll
Välfärdsteknologiutbildning på Skövde Yrkeshögskola. Foto: Skövde kommun
Välfärdsteknologiutbildning på Skövde Yrkeshögskola. Foto: Skövde kommun

Pressmeddelande -

Mycket positiva myndighetsbesked till Skövde Yrkeshögskola

Myndigheten för yrkeshögskolan ger Skövde Yrkeshögskola fortsatt förtroende att bedriva utbildningarna Ambulanssjukvårdare, Äldrespecialiserad undersköterska och Specialistutbildad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi.

Idag kom så det efterlängtade beskedet – Skövde Yrkeshögskola får fortsätta att utbilda Ambulanssjukvårdare, Äldrespecialiserade undersköterskor och Specialistutbildade undersköterskor/stödassistenter inom välfärdsteknologi!

- Det är ett fantastiskt besked vi fått idag. Lärarna och utbildningsledarna på Skövde Yrkeshögskola har i nära samarbete med arbetslivet byggt upp dessa tre mycket välfungerande utbildningar vilket vi kunnat visa i ansökningarna. Berörda och engagerade arbetslivsföreträdare har till myndigheten också beskrivit behov och förväntan av att denna kvalificerade kompetens fortsatt kan utbildas hos oss, säger Frida Eliasson enhetschef Skövde Yrkeshögskola.

 - Ambulanssjukvården är oerhört nöjda med det positiva beskedet gällande fortsatta utbildningsmöjligheter för Ambulanssjukvårdare. Vi har enbart goda erfarenheter kring de tidigare årens utbildningar som vi genomfört i nära samarbete med Skövde Yrkeshögskola. Många av studenterna är nu våra medarbetare och de utför ett mycket viktigt uppdrag i vår verksamhet. Vi har fått kvitto på att vi tillsammans har skapat en utbildning med en god yrkesförberedelse i både praktiska och teoretiska delar. Vi ser fram emot de kommande årens utbildningar, Per Amandusson, enhetschef Skaraborgs Sjukhus och arbetslivsföreträdare.

- I arbetet med att identifiera och implementera digitala välfärdslösningar är undersköterskor och stödassistenter med specialistkompetens betydelsefulla. De har ett intresse och förståelse för välfärdsteknologi och är viktiga drivkrafter i verksamheten, säger Johanna Lillerskog, enhetschef Tibro kommun och arbetslivsföreträdare.

- Äldrespecialiserad undersköterska är en mycket viktig utbildning för kompetenshöjning inom äldreomsorgen. Det finns ett behov av personal inom våra verksamheter som kan driva kvalitets-och utvecklingsfrågor. Med antalet äldre som ökar samt förändringar i uppfattningen av åldrandet med ny teknik och andra möjligheter och behov behöver det finnas personer som ligger i framkant med kunskap för att förändra dagens äldreomsorg till morgondagens behov, menar Päivi Varis-Petersson, enhetschef Götene kommun och arbetslivsföreträdare.

Skövde Yrkeshögskola är en del av avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad i Skövde kommun och bedriver eftergymnasial utbildning. Dagens beslut från Myndigheten för Yrkeshögskolan betyder att utbildningsutbudet om sju utbildningar inom vård och omsorg samt vårdadministration bibehålls. Utöver utbildningsprogrammen kommer Skövde Yrkeshögskola från och med i år också erbjuda enstaka kurser.

I september stängde 2018 års ansökningsomgång gällande att få bedriva utbildningar på yrkeshögskolenivå. Av totalt 1105 inkomna ansökningar beviljades 496 stycken (45%). Skövde Yrkeshögskolas ansökan avslogs om att utöka utbildningsplatser från befintliga 35 till 60 platser/år på utbildningen Medicinsk sekreterare avslogs dock.

Mer information

Skövde Yrkeshögskola webbplats: skovde.se/yh

Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats: myh.se

Yrkeshögskolans webbplats: yrkeshogskolan.se


Kontaktpersoner
Frida Eliasson, Enhetschef Skövde Yrkeshögskola
0737-12 26 55 frida.eliasson@skovde.se

Johan Strömberg, Avdelningschef Vuxenutbildning och Arbetsmarknad
0705-489077 johan.stromberg@skovde.se

Per Amandusson, Enhetschef Skaraborgs Sjukhus
Kvalitet Utbildning Administration M4 Skaraborgs Sjukhus (Akut, Ambulans, Mava, Kava)
0761-045547 per.amandusson@vgregion.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.

Presskontakt

Caroline Segerdahl

Caroline Segerdahl

Presskontakt Pressansvarig 0500-49 87 63
Kontaktcenter

Kontaktcenter

Presskontakt 0500-49 80 00

Välkommen till Skövde kommun!

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.

Vi som arbetar inom Skövde kommun drivs av ständig utveckling, vi vill mer och framåt. Vårt uppdrag är att oförtröttligt se till att möjligheterna finns här, att idéer förverkligas och att människor växer. Det andra tycker är omöjligt, gör vi möjligt. Tillsammans lyckas vi!

Skövde kommun
Fredsgatan 4
541 83 Skövde
Sverige