Gå direkt till innehåll
Pressinformation från Skövde kommun angående covid-19

Pressmeddelande -

Pressinformation från Skövde kommun angående covid-19

Utifrån det stabilare läge som vi just nu befinner oss i gör Skövde kommun bedömningen att vi nu behöver börja anpassa oss efter den nya verklighet vi lever i. Detta innebär små och eftertänksamma steg i riktning mot att öppna upp våra verksamheter under kontrollerade former.

Vi ska fortsatt förhålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och se till att vi håller avstånd, minskar trängsel och stannar hemma när vi känner oss sjuka med mera, men samtidigt göra en försiktig förflyttning tillbaka till ett nytt normalläge.

Detta innebär att vi från med idag, onsdag 9 september, kommer att göra ett par justeringar i hur vi arbetar med frågor och beslut kopplade till coronapandemin.

Från och med onsdag den 9 september kommer den särskilda ledningsgrupp som har ansvarat för arbetet med att leda under den här tiden att läggas vilande. Framåt så kommer kommunen att leda arbetet inom ordinarie forum. En mindre arbetsgrupp kommer att upprättas för att hålla ett samlat grepp om läget kring coronapandemin och agera som stöd till kommunens ledning i dessa frågor.

I och med att den särskilda ledningsformen tas bort kommer inte heller att samlat pressutskick att göras efter idag, utan kommunikationen kommer att ske löpande allt eftersom kommunen fattar beslut. Det är fortsatt viktigt med öppen och tydlig information och därför kommer vi att fortsätta att uppdatera hur vårt läge ser ut vad gäller smittspridning inom våra verksamheter på skovde.se. Där kommer vi även fortsatt att berätta om hur vi jobbar.

Uppdatering om läget – onsdag 9 september 2020

Antalet aktuella konstaterade fall av covid-19 i Skövde kommun (brukare): 0

Vi har fortsatt inga konstaterade fall av covid-19 bland våra brukare.

Kontakt
Johan Rahmberg, chef ledningsgrupp corona, Skövde kommun.
0500-49 38 06

Ämnen

Taggar

Regioner


Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.

Presskontakt

Caroline Segerdahl

Caroline Segerdahl

Presskontakt Pressansvarig 0500-49 87 63
Kontaktcenter

Kontaktcenter

Presskontakt 0500-49 80 00