Gå direkt till innehåll
​Skövde kommun förbereder en öppning av daglig verksamhet och dagverksamhet

Pressmeddelande -

​Skövde kommun förbereder en öppning av daglig verksamhet och dagverksamhet

Skövde kommun kommer under de närmsta veckorna att återigen öppna daglig verksamhet på Kylarvägen och dagverksamheten på Cypressen igen efter att ha haft dem stängda sedan våren med anledning av coronapandemin.

Dagverksamheterna Cypressen och den sociala dagverksamheten på Ekedal har sedan den 13/3 2020 varit helt stängda på grund av risk för covid-19. Även den dagliga verksamheten på Kylarvägen har varit stängd, men i och med det stabiliserade läget kommer dessa verksamheter nu att öppnas igen. Öppningen kommer att ske med restriktioner så att de rekommendationer som gäller går att efterfölja.

— Vi ser att vi just nu befinner oss i ett läge som har stabiliserats och som tillåter att vi nu öppnar dessa verksamheter med restriktioner, säger Jonas Engelbrektsson, chef för avdelningen för äldreboende. Behovet är stort och vi ser att vi under rådande läge kan erbjuda detta igen på ett tryggt sätt.

Brukare och anhöriga inom äldreomsorgen har under tiden som Cypressen har varit stängd erbjudits möjlighet till begränsad stödkontakt med personal från verksamheten i form av hembesök. Då behovet av dagverksamhet, för framförallt målgruppen personer med demenssjukdom, är stort planeras för ett återöppnande av demensdagverksamheten.

Under den här perioden har en del av den dagliga verksamheten inom funktionsnedsättning varit igång i anpassad form då man har haft individuella platser i den mån det har varit möjligt. Medarbetare från daglig verksamhet har under denna period varit utlokaliserade på särskilda boenden inom LSS för att ge stöd till verksamheten. Nu öppnar verksamheten upp ytterligare efter en nogsam bedömning av lokalernas utformning och förutsättningar, samt anpassning av de olika aktiviteterna.

— Vi kommer självklart att förhålla oss till alla de rekommendationer som råder, vilket innebär att vi kommer att använda lokaler som ger möjlighet att hålla avstånd och aktiviteterna som genomförs kommer att vara anpassade efter detta, säger Richard Norelius, enhetschef daglig verksamhet. Vi gör just nu en planering och alla brukare som har en beviljad insats kommer att få information om detta när allt är klart.

Även besöksförbudet för bostäder med särskild service tas bort efter som man nu bedömer att det är möjligt att förhålla sig till de rekommendationer som gäller.

Kontakt

Jonas Engelbrektsson, chef avdelningen för äldreboende
0500-49 82 99

Richard Norelius, enhetschef daglig verksamhet
0500-49 89 18

Ämnen

Taggar

Regioner


Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.

Presskontakt

Caroline Segerdahl

Caroline Segerdahl

Presskontakt Pressansvarig 0500-49 87 63
Kontaktcenter

Kontaktcenter

Presskontakt 0500-49 80 00