Gå direkt till innehåll
Skolverket i dialog med Vux-Skaraborg

Pressmeddelande -

Skolverket i dialog med Vux-Skaraborg

Skolverket vill på en bred och övergripande nivå fånga hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i regionen. Dialog anordnas i samverkan med Vuxenutbildningarna i Skaraborgs 15 kommuner (Vux-Skaraborg). Deltagare i dialogen är politiker och tjänstepersoner från samtliga kommuner i Skaraborg, Arbetsförmedlingen och Skaraborgs kommunalförbund.

Syftet med de regionala dialogerna är att:

  • följa hur vuxenutbildningen och dess skolformer utvecklas genom att ta del av arbetet med utvecklingsfrågor, samverkan, kvalitetsarbete med mera i kommunerna/regionen
  • följa hur förändringar av regelverk, riktade satsningar från staten m.m. påverkar vuxenutbildningen
  • inhämta underlag inför rapportering av olika regeringsuppdrag
  • sprida aktuell information rörande kommunernas vuxenutbildning
  • skapa ett forum/mötesplats för berörda målgrupper och därmed stimulera fortsatta diskussioner/nätverk samt fortsatt utvecklingsarbete i kommunerna/regionen

Skolverket vill t.ex. följa arbetet med regional samverkan, rekrytering av elever, nyanländas etablering, systematiskt kvalitetsarbete m.m. samt hur nya styrdokument och reformer påverkar kommunernas vuxenutbildning. Detta ligger sedan till grund för Skolverkets fortsatta arbete med att främja och stödja kommunerna i deras utvecklingsarbete.

Dialogerna genomförs inom ramen för Skolverkets uppdrag om implementering av EU:s agenda för vuxnas lärande som syftar till att utveckla möjligheterna för vuxna att kunna ta del av det livslånga lärandet – med vuxenutbildningen som grund för kompetenshöjning, aktivt medborgarskap och social sammanhållning.

- Kontakt och dialog med Skolverket är oerhört viktigt för oss inom vårt samverkansområde i Skaraborg. Dialogerna med Skolverket är ovärderliga för att upprätthålla den unika samverkan vi har inom vuxenutbildningen mellan Skaraborgs 15 kommuner, säger Johan Strömberg, avdelningschef Skövde kommun och kontaktperson mot Skolverket för Skaraborgs 15 kommuner.

Press hälsas välkommen till samtal med Skolverkets representanter och deltagare från Vux-Skaraborg.

Tid: Fredag 1 februari 08:30-15:00.
(Bäst tid för intervjuer är 08:30-09:00 innan dialogen startar men press är välkomna att delta under hela dagen.)

Plats: Gothia Science Park, Skövde (hus Portalen, sal Insikten)

Kontakt:
Johan Strömberg, avdelningschef, Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad, Skövde kommun
0500-497720, johan.stromberg@skovde.se

Simon Husberg, undervisningsråd, Skolverket
08-527 334 15, Simon.Husberg@skolverket.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.

Presskontakt

Caroline Segerdahl

Caroline Segerdahl

Presskontakt Pressansvarig 0500-49 87 63
Kontaktcenter

Kontaktcenter

Presskontakt 0500-49 80 00

Välkommen till Skövde kommun!

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.

Vi som arbetar inom Skövde kommun drivs av ständig utveckling, vi vill mer och framåt. Vårt uppdrag är att oförtröttligt se till att möjligheterna finns här, att idéer förverkligas och att människor växer. Det andra tycker är omöjligt, gör vi möjligt. Tillsammans lyckas vi!

Skövde kommun
Fredsgatan 4
541 83 Skövde
Sverige