Pressmeddelande -

Eva Nordmark ny förbundsordförande i SKTF

Eva Nordmark har idag valts till ny ordförande av SKTFs förbundsmöte. Eva Nordmark (f. 1971) har varit verksamhetschef för SKTFs regionala center i Luleå sedan 1999. 1995-1998 var hon riksdagsledamot för socialdemokraterna och har dessutom varit ordförande för SSU i Norrbotten Eva Nordmarks fackliga erfarenheter kommer framför allt från hennes tid som verksamhetschef för SKTFs regionala center i Luleå. Utöver detta är hon ordförande för TCO-rådet i Norrbotten och har tidigare varit adjungerad i LO-distriktets styrelse i Norrbotten. En av de viktigaste frågorna som SKTF har att arbeta med framöver är, enligt Eva Nordmark, att förbättra lönerna och villkoren i arbetslivet för SKTFs medlemmar. – Vi måste arbeta för jämställda löner och för att medlemmarna ska känna att de har inflytande över sitt jobb, säger Eva Nordmark Eva Nordmark vill också arbeta för att stoppa utestängningen av människor från arbetsmarknaden. – Alla behövs och kan göra nytta i arbetslivet, det är upprörande att se så många som inte får plats bland annat på grund av hudfärg eller sexuell läggning. Som förbundsordförande vill Eva Nordmark bidra till att utveckla och synliggöra SKTF och de krav förbundet har i arbetslivet på ett offensivt och modernt sätt. Hon vill också stärka fackets ställning gentemot arbetsgivarna genom att locka fler att vara med i facket. För ytterligare information kontakta Eva Nordmark, tfn 070-624 13 11, eller Anna Karin Wallberg, presschef, tfn 070-630 40 09.

Ämnen

  • Politik