Pressmeddelande -

Ketchupeffekt i klimatfrågan trots finanskris

- Det behövs en global Marshallplan för klimatfrågan. Men var och en av oss kan göra mycket själva för ett bättre klimat. Det sade Anders Blom, SKTFs förbundsstyrelse på en presskonferens på Naturskyddsföreningen på måndagen.

Naturskyddsföreningen, Svenska Kyrkan och Svenska FN-förbundet har tagit initiativ till ett brett klimatupprop och en namninsamling som uppmanar politiker att ta sitt ansvar i klimatfrågan. SKTF har tidigare anslutit sig till klimatuppropet liksom ST. Nu får uppropet också stöd av Kommunalarbetareförbundet och Lärarförbundet. Men också HSB, Taxi 020 och en rad andra företag stödjer namninsamlingen. Fler och fler ansluter sig nu till klimatuppropet som upplever en slags ketchupeffekt just nu, mitt under finanskrisen.

Vad kan facket göra för att ändra klimatet? Ja, en hel del, svarar Anders Blom, SKTFs förbundsstyrelse.

- Vi kan se över hur våra anställda och förtroendevalda reser - att man ska välja tåget om det inte är långa resor framför att flyga. Vi kan se över hur mycket energi vi använder på våra fackexpeditioner samt kontorsmaterial. Vi kan påverka kommunerna när de gör upphandlingar, så att kommunerna blir klimatsmartare till exempel när de köper in bilar. Vi kan begära att få en miljöbil när vi beställer en taxi. Vi kan lyfta fram klimatfrågan på vår hemsida.

- En förhoppning är att alla fackförbund och centralorganisationer på sikt kommer att medverka för ett bättre klimat.

SKTF utnämnde sig i fjol sommar till Sveriges första Fair Union. Det innebär att man som fackförbund alltid ska välja att köpa Rättvisemärkta produkter där sådana finns. Dessutom att bara göra affärer med företag som har kollektivavtal och placera sitt kapital på ett sätt som ligger i linje med FNs konventioner om mänskliga rättigheter.

Även Farmaciförbundet har också utnämnt sig till en Fair Union.

- Jag vet att många unga medlemmar i SKTF tycker att klimatfrågan och rättvisefrågor är väldigt viktiga. Många vill göra en insats för en bättre framtid. Det finns ett engagemang som även vi i facket kan svara upp mot. Dels behöver vi som land göra färdigt hemläxan och dels behöver vi överföra bra miljö- och klimatteknik till utvecklingsländerna. Men man kan bidra mycket själv. Jag försöker till exempel alltid åka tåg så mycket som möjligt, köra ecodrive med min privatbil och handlar rättvise- och kravmärkt.

För mer information, kontakta Anders Blom på tel 070525 94 78.

Ämnen

  • Politik