Pressmeddelande -

Mer än hälften av Gävleborna kan inte namnge någon kommunpolitiker

 

Fackförbundet SKTF har idag presenterat en ny undersökning om hur Gävleborna ser på de kommande kommunal- och landstingsvalen. Tvåhundra röstberättigade Gävlebor har intervjuats som en del i en stor nationell valundersökning. Idag, i stadshuset i Gävle, presenterade SKTFs ordförande Eva Nordmark resultaten av undersökningen. Här följer ett axplock:

 

* Åtta av tio anger att de tänker rösta i kommun- och landstingsvalet.

 

* Knappt hälften har bestämt sig för vilket parti de ger sin röst till. En stor andel av de svarande har alltså inte bestämt sig än och bland de yngre är osäkerheten än större.

 

* Bland de under 40 år uppger var fjärde att de kan tänka sig att rösta på ett parti till riksdagen och ett annat i de lokala valen.

 

* Mer än varannan Gävlebo kan inte namnge någon kommunpolitiker. 56 procent av de svarande uppger att de inte kan namnge en enda kommunpolitiker. 36 procent av de svarande kunde namnge Carina Blank men sedan var det närmast inga som kunde namnges. 5 procent namngav Inger Källgren, för Jens Leidermark och Ulla Andersson var siffran nedslående 1 procent vardera.

 

* För de folkvalda inom landstinget är siffran än värre. 80 procent anser inte att de kan namnge en enda politiker.

 

* Relativt få väljare använder Gävle kommuns hemsida för att söka information – en tredjedel använder aldrig kommunens hemsida. När det kommer till landstingets hemsida uppger hälften att de inte använder den för att söka information.

 

* Intresset för att arbeta politiskt ser relativt högt ut. Var fjärde väljare under 40 år kan tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken.

 

-          Vi har gjort den här undersökningen för att vi vill lyfta fram kommun- och landstingsvalen inför valrörelsen. De är lika viktiga val som riksdagsvalet i höst. Kvaliteten i välfärden hänger intimt samman med de resurser som våra lokalpolitiker avsätter och hur de organiserar välfärden. Det är de som ger förutsättningarna för din mammas äldreomsorg, för din dotters barnomsorg och för din sons skolgång, sa Eva Nordmark när rapporten presenterades i Gävle idag.

 

-          Att döma av svaren från Gävleborna kan man konstatera flera olika saker. Exempelvis är det tydligt att det finns utrymme för fler politiker att synas i debatten och bli mer kända bland väljarna. Det är även roligt och hoppingivande att så pass många yngre kan tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken. För att bara nämna två saker.

 

För mer information, kontakta Eva Nordmark, mobil: 070 624 13 11 eller Gerry Andersson, marknadsanalytiker på SKTF och ansvarig för undersökningen, mobil: 070 279 63 60.

 

 


SKTF är ett partipolitiskt oberoende fackförbund med drygt 160 000 medlemmar. Våra medlemmar är offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. SKTF kan spelreglerna på arbetsmarknaden och står bakom dig när du vill ha stöd. SKTF ingår i TCO, som är Sveriges största tjänstemannaorganisation med 1,2 miljoner medlemmar.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37
Pressekreterare Christian Örjestål, mobil 070-280 86 94

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Gävle