Pressmeddelande -

Ove Jansson omvald till SKTFs styrelse

Ove Jansson har idag valts till 2:e vice ordförande av SKTFs förbundsmöte. Ove Jansson (f. 1965) har varit ledamot i SKTFs styrelse sedan 1996. Ove Jansson är till yrket bibliotekarie och bor i Tidaholm. Han har varit ledamot i SKTFs styrelse sedan 1996 och är därutöver ordförande i Tidaholmsavdelningen. Ove Jansson ser ett fortsatt utvecklande av yrkes- och branschfrågor som en av de viktigaste framtidsfrågorna för SKTF. – SKTF måste hitta arbetsformer och metoder för att ge utrymme för att arbeta med yrkes- och branschfrågor utifrån SKTFs grundprinciper om arbetsplatsens gemenskap. SKTFs chefssatsning och de ännu ganska få yrkesombuden är två exempel som visar att vi är på rätt väg, säger Ove Jansson. För ytterligare information kontakta Ove Jansson, tfn 070- 642 81 69 eller Anna Karin Wallberg, presschef tfn 070-630 40 09. SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. Presschef Anna Karin Wallberg tel 08-789 64 70 och mobil 070–630 40 09 Pressombudsman Maria Martinsson tel 08-789 64 77 och mobil 070-655 50 48 SKTF Kungsgatan 28 A, Box 7825, 103 97 Stockholm. www.sktf.se, sktf@sktf.se

Ämnen

  • Politik