Pressmeddelande -

Pressmeddelande från Kommunal och SKTF: Nytt samverkansavtal mellan Kommunal och SKTF

– Med detta avtal som grund vill vi gemensamt arbeta med att bevara och utveckla välfärdtjänsterna och skapa bra arbetsvillkor för våra medlemmar, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn. Samverkansavtalet omfattar områden som berör välfärd, ledarskap och internationellt samarbete. Allt från förhandlingar om löne- och anställningsvillkor till utvecklingen av de kommunala verksamheterna kommer att beröras. Samverkansavtalet betonar också ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa, trivsel, löneutveckling och möjligheter till kompetensutveckling. – Vi vill lyfta fram ledarskapet eftersom det har en så stor betydelse för hur en verksamhet fungerar. Chefens förmåga och förutsättningar att tillsammans med medarbetarna göra sitt allra bästa är avgörande för att nå ett bra resultat, säger Eva Nordmark, ordförande SKTF. För att intentionerna i avtalet ska efterlevas och genomföras har den centrala samarbetskommittén, med fem personer från respektive förbund, det övergripande ansvaret. Samverkansavtalet (pdf) https://www.sktf.se/14387.epibrw För ytterligare information kontakta: Kjell Svahn, samverkansansvarig SKTF: 070-669 18 33 Christer Thilén, samverkansansvarig Kommunal: 070-661 33 75

Ämnen

  • Politik