Pressmeddelande -

Regeringen – ta chansen!

I höstbudgeten 2007 frystes de kommunala statsbidragen för 2009 och 2010. Med tanke på att det mesta av landets välfärd levereras av kommuner, landsting och regioner är det förvånande att regeringen försvagar deras ekonomi genom att inte räkna upp statsbidragen med inflationen.

- Här kan istället regeringen gå in och höja statsbidragen och därmed få fart på de kommunalekonomiska hjulen och säkra en bra verksamhet i alla landets kommuner, landsting och regioner och göra dessa till en attraktiv arbetsplats för nyutbildade akademiker. Vi instämmer i SKLs bedömning att det behövs en förstärkning av den kommunala och landstingskommunala ekonomin till gagn för en fortsatt hög kvalitet på välfärden. Det är en viktig förutsättning för att ta upp konkurrensen om studenter och akademiker inför de stora pensionsavgångar som väntar. Regeringen bör ta den chansen, säger Eva Nordmark, ordförande i fackförbundet SKTF.

Frysningen av statsbidragen på 2008 års nivå innebär indirekta indragningar från kommuner, landsting och regioner på nästan 4 000 miljoner för 2009, ca 7 500 miljoner för 2010 och cirka 11 000 miljoner för 2011.

Kommunernas och landstingens bokslut för 2006 var sammantaget bättre än på många år och boksluten för 2007 ser också hyfsat bra ut. De senare har just presenterats i SKL:s Ekonomirapport. Men fortfarande klarar inte alla kommuner och landsting kraven på god ekonomisk hushållning som finns i kommunallagen. Detta trots att vi kanske befinner oss på toppen av en högkonjunktur och därmed har bra ekonomiska förutsättningar med höga skatteintäkter. Frågan är vad som händer på sikt för dem som redan idag har problem att ha en ekonomi i balans, om de inte får en förstärkning av statsbidragen.

För mer information, kontakta Eva Nordmark på tel 070 624 13 11 eller Leif Hansson, förbundssekreterare i SKTF på tel 070 513 63 38

 

Ämnen

  • Politik