Pressmeddelande -

Varannan kommun säger upp sjukskrivna

Nästan varannan personalchef i kommuner och landsting säger att de nya reglerna i sjukförsäkringen har lett till ett ökat antal uppsägningar. Det framgår av fackförbundets SKTFs senaste Personalchefsbarometer, i vilken 416 personalchefer i kommuner, landsting och regioner tillfrågats, varav 262 har svarat (ca 65 %).

De allra flesta kommuner och landsting arbetar aktivt med att hitta omplaceringar för de som är sjukskrivna eller på väg att bli det.  En minoritet har inga omplaceringar att erbjuda eller har för dålig ekonomi. Till största delen handlar det om mindre kommuner som sagt upp sjukskrivna, men det förekommer även i större kommuner och landsting med mer än 100 000 invånare. Där är det ändå så många som 20 procent som uppger att de sagt upp sjukskrivna.

I många kommuner finns det en medvetenhet om att man måste marknadsföra sig bättre gentemot unga välutbildade akademiker. De flesta tjänstemän som behöver rekryteras när 40-talisterna går i pension behöver ha en högskoleutbildning (59 %). Det är en trend som förstärkts sedan SKTFs förra personalchefsbarometer för cirka ett år sedan.  För unga välutbildade kommer det att finnas många spännande och viktiga jobb som till exempel chefer och handläggare att söka i sektorn.

Av Personalchefsbarometern framgår också att de flesta kommuner och landsting i fjol genomförde så kallade lönekartläggningar för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. I nästan hälften av de genomförda kartläggningarna upptäcks löneskillnader och då görs glädjande nog nästan alltid en handlingsplan för att rätta till felen.

-          Det är en varningsklocka att nästan varannan kommun och landsting säger upp sjukskrivna. Slimmade organisationer medger inte plats för den som har begränsad arbetskapacitet. Stora kommuner och landsting borde kunna hitta omplaceringsmöjligheter till alla anställda. Därför är jag förvånad och oroad över siffrorna, säger Eva Nordmark, SKTFs ordförande i en kommentar.

Läs hela rapporten på www.sktf.se

För mer information, kontakta Eva Nordmark på tel 070 624 13 11, eller Gerry Andersson, marknadsanalytiker på SKTF och ansvarig för undersökningen på tel 070 279 63 60.


SKTF är ett partipolitiskt oberoende fackförbund med drygt 160 000 medlemmar. Våra medlemmar är offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. SKTF kan spelreglerna på arbetsmarknaden och står bakom dig när du vill ha stöd. SKTF ingår i TCO, som är Sveriges största tjänstemannaorganisation med 1,2 miljoner medlemmar.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37
Pressekreterare Christian Örjestål, mobil 070-280 86 94

Ämnen

  • Politik