Skyddas ledning på invigningen av säkerhetsparken
Skyddas ledning på invigningen av säkerhetsparken

Pressmeddelande -

Skydda på invigningen av Säkerhetsparken

Idag sker invigningen av Byggbranschens säkerhetspark och Skydda är på plats som stolt partner och välkomnar alla besökare. Säkerhetsparken är ett initiativ från Sveriges Byggindustrier och är en träningspark för hela byggsektorn. Säkerhetsparken består i dagsläget av 7 stationer med 15 olika scenarier som kan anpassas efter behov, innehållande olika riskmoment där det erbjuds möjlighet att träna och reflektera över beteenden på byggarbetsplatser. Riskuppfattning är individuell och vi människor tenderar att underskatta risker. Genom träning och reflektion kan vi träna upp vår helhetssyn, självinsikt och förmåga att lösa problem, samarbeta och övertyga andra.

I styrgruppen sitter bl.a. medlemmar från flera av de största byggföretagen i Sverige och Skydda har varit en aktiv part i utvecklandet av utbildningsmomenten och är godkända för att använda parken, för att exempelvis arrangera olika säkerhetsutbildningar.

Målet är att skapa en fördjupad förståelse för vilka attityder och beteenden som krävs för att skapa en säkerhetskultur med färre olyckor och tillbud.

Skydda stärker med detta ytterligare sin position som det ledande kompetensföretaget inom arbetsplatssäkerhet.

Cirka 200 personer kommer på invigningen och redan innan öppningen är 270 utbildningsplatser bokade.

Mer information om Säkerhetsparken

Ämnen

  • Byggnadsindustrin

Taggar

  • skydda
  • arbetsplatsolyckor
  • byggbranschens säkerhetspark
  • säkerhetsparken
  • byggbranschen
  • arbetsplatssäkerhet

Skydda ingår i Bergman & Beving och är marknadsledande i Norden inom personlig skyddsutrustning. Vi omsätter drygt 1 miljard med 75 anställda i Norden. Vi har genom åren utbildat tusentals användare av personligt skydd. Vårt mål är att alla ska vara säkra och trygga på jobbet. Alla tjänar på rätt säkerhet.

Presskontakt

Robert Skölin

Presskontakt Spotlight PR +46 (0)70 493 97 57

Joakim Goding

Presskontakt Spotlight PR +46 (0)70 714 15 45

Mattias Sebell

Presskontakt Pressansvarig Skydda i Sverige AB +46 (0)70 623 28 78