Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förslag på trafikförändringar i busstrafiken i Stockholms innerstad och Lidingö

Idag har trafikförvaltningen överlämnat en bruttolista med förslag på förändringar i busstrafiken i Stockholms innerstad och Lidingö. Förslagen innebär ändrade linjedragningar, förändrad turtäthet och några helt indragna linjer. De föreslagna justeringarna kan träda i kraft vid tidtabellsskiftet vid midsommar 2024.

Efter pandemin har resandet med SL‑trafiken stabiliserats på en nivå som är 20 procent lägre än resandet 2019. För busstrafiken i innerstaden och Lidingö är resenärsminskningen än större, cirka 30 procent.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har under året arbetat med att effektivisera trafikavtalen och se över trafiken för att bättre anpassa utbud till resandeutvecklingen och Region Stockholms ansträngda ekonomi.

– I detta arbete tittar vi på trafiken på systemnivå, alltså hur olika linjer kompletterar varandra och hur bussarna samverkar med andra trafikslag, säger Johan Nordenblank, sektionschef buss- och sjötrafik. De förslag vi lägger innebär en effektivisering utifrån de förutsättningar som gäller samtidigt som vi behåller en rimlig nivå i trafiken.

I Stockholms innerstad föreslås stombusslinjerna 1-6 och linje 53, 55, 61, 66, 67, 69, 74, 76 och 77 få förändrad turtäthet. Linje 50, 54, 56, 57 och 65 föreslås få förändrade linjesträckningar och förändrad turtäthet. Linje 72 och 75 föreslås läggas ner.

På Lidingö föreslås linjerna 203, 206 och 225 få justerad turtäthet, men i övrigt föreslås inga förändringar på Lidingö.

De föreslagna förändringarna i busstrafiken har nu skickats på remiss till Stockholms stad, Lidingö, Solna och Nacka. Förändringarna kan tidigast träda i kraft vid övergången till sommartidtabell, den 21 juni 2024.

De föreslagna förändringarna finns i bilagan i nyhetsrummet nedan.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presschef 08-123 315 50
Natalie Nordenswan

Natalie Nordenswan

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Sophie Gunnarsson

Sophie Gunnarsson

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50

Relaterat innehåll

Det här är SL

Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm